Muistutus, pääkuva

Navigaatiovalikko

Muistutus, sisältö

Muistutus

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 54 §:ssä säädetään, että varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 54 §:ssä säädetään muistutuksen ja kantelun tekemisestä.

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön lapsen vanhempi tai muu huoltaja voi tehdä muistutuksen toiminnasta.

Muistutuksen antaminen:

  1. Voit antaa palautteen kirjallisena tai suullisena suoraan varhaiskasvatuksen vastaavalle. Hän kirjaa muistutuksen saapuneeksi asianhallintajärjestelmään. Muistutus voi olla vapaamuotoinen tai voit tehdä sen tällä tulostettavalla lomakkeella.
  2. Muistutuksen käsittelee asiasta riippuen joko varhaiskasvatuksen johtaja tai hyvinvointilautakunta.
  3. Muistutuksen käsittelyaika sen saapumisesta on 1-4 viikkoa ja vastaus lähetetään kirjallisena.

Kun muistutuksesta on annettu vastaus, siihen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei poista oikeuttasi kannella asiastasi varhaiskasvatusta valvoville viranomaisille.

Voit tehdä hallintokantelun esimerkiksi aluehallintovirastolle tai eduskunnan oikeusasiamiehelle silloin, kun koet viranomaisen menetelleen toimessaan virheellisesti.

Varhaiskasvatuksen johtajan ja vastaavien yhteystiedot löydät alempaa sivulta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitusvelvoite

Varhaiskasvatuslain 57 a § ja 57 b § velvoittavat varhaiskasvatushenkilöstön ilmoittamaan viipymättä toimintayksikön toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa.

Ilmoituksen voi tehdä varhaiskasvatushenkilöstöön kuuluva työntekijä. Varhaiskasvatushenkilöstöllä tarkoitetaan varhaiskasvatuksen toimipaikan henkilöstömitoitukseen laskettavaa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä työskentelevää henkilökuntaa.

Sosiaali- ja potilasasiamies

Kun potilas tai sosiaalihuollon asiakas kokee tulleensa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvitellä tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa. Varhaiskasvatukseen liittyvät asiat kuuluvat myös sosiaaliasiamiehen tehtäviin.

Sosiaali- ja potilasasiamies voi muun muassa avustaa muistutuksen ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä, neuvoa asiakas-, potilas- ja varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa ja toimia tarvittaessa sovittelijana viranomaisen ja palvelunkäyttäjän välillä. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Heinäveden, Ilomantsin, Joensuun, Juuan, Kiteen, Kontiolahden, Lieksan, Liperin, Nurmeksen, Outokummun, Polvijärven, Rääkkylän ja Tohmajärven sosiaaliasiamiehinä toimivat:

  • Marjo Kantola, p. (013) 330 8268 (ma–pe klo 9–11.30)
  • Hanna Mäkijärvi, p. (013) 330 8265 (ma–ke klo 9–11.30)

Siun sote -keskussairaalan, Heinäveden, Ilomantsin, Joensuun, Juuan, Kiteen, Kontiolahden, Lieksan, Liperin, Nurmeksen, Outokummun, Polvijärven, Rääkkylän, Tohmajärven, Valtimon, Siun työterveys Oy:n ja yksityisten yritysten (joiden kanssa Siun sote ja yritys ovat tehneet sopimuksen potilasasiamiestehtävien hoitamisesta) potilasasiamiehinä toimivat:

  • Lea Kilpeläinen, p. (013) 330 8261 (ma-pe klo 9–14)
  • Hanna Mäkijärvi, p. (013) 330 8265 (ma–ke klo 9–11.30)

Potilasasiamiesten käynti- ja postiosoite: Siun sote, Torikatu 18 A 3. krs, 80100 Joensuu.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Haemme virkistystuokioiden toteuttajia asumispalveluiden ja laitoshoidon piirissä oleville vanhuksille

Haemme virkistystuokioiden toteuttajia asumispalveluiden ja laitoshoidon piirissä oleville vanhuksille

Tulisitko toteuttamaan kulttuuri- ja taidevierailun, toiminnallisen tuokion, työpajan tai muuta aktiviteettia vanhuksille?

Liperin kunta hakee virkistystuokioiden toteuttajia Liperissä asumispalveluiden ja laitoshoidon piirissä oleville vanhuksille. Palvelut voivat olla kulttuurin ja taiteen keinoin toteutettuja vierailuja, toiminnallisia tuokioita, työpajoja tai muutoin yhdessä vanhusten kanssa järjestettyjä aktiviteetteja.

Palvelut toteutetaan Liperin vanhuspalveluyksiköissä. Toteutamme virkistystuokioiden haun tänä keväänä niin sanotun käänteisen kilpailutuksen mukaisesti. Maksamme jokaisesta toteutettavasta virkistystuokiosta enintään 100 euroa, johon sisältyvät myös matkat ja mahdolliset materiaalit.

Lähetä ehdotuksesi virkistystuokiosta viimeistään maanantaina 18.3.2024. Jos haluat ilmoittaa useampia erilaisia esityksiä tai ohjelmakokonaisuuksia, tee jokaisesta oma ilmoitus. Lopullinen valinta toteutettavista virkistystuokioista tehdään huhtikuun aikana vanhuspalveluyksiköissä yhdessä vanhusten kanssa.

Sopimukset tilaisuuksista tehdään Liperin kunnan kanssa, ja esiintymispalkkiot maksetaan osin Rauha Ylösen testamenttivaroista ja osin kunnan kulttuuripalveluiden puolelta.

Ilmoita ehdotuksesi tällä sähköisellä lomakkeella!

Ukki ja poika.

Lisätietoja

Yhteystiedot

Tiina Korhonen

Varhaiskasvatuksen johtaja
 040 766 0940
tiina.korhonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Annina Hirvonen

Päiväkodin johtaja
 040 740 1878
annina.hirvonen@edu.liperi.fi
Koulukuja 1, 83100 Liperi

Sanna Partanen

Päiväkodin johtaja
 040 766 0950
sanna.partanen@edu.liperi.fi
Ylämyllyntie 52, 80400 Ylämylly

Henkilökuva

Taina Kuivalainen

Päiväkodin johtaja
 050 410 7639
taina.kuivalainen@edu.liperi.fi
Viljatie 1, 80400 Ylämylly

Henkilökuva.

Jenni Nissinen

Päiväkodin johtaja
 050 308 6216
jenni.nissinen@edu.liperi.fi
Patteristontie 12 d, 80400 Ylämylly

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute