Navigaatiovalikko

Lautakunnat sisältö

Lautakunnat

Lautakunnat tekevät päätöksiä oman palvelualueensa asioista. Liperin kunnassa on viisi lautakuntaa ja yksi jaosto.

Elinympäristölautakunta sisältö

Elinympäristölautakunta

Elinympäristölautakunta vastaa Liperin kunnan maankäytöstä, rakennusvalvonnasta, kunnan kiinteistöistä, kaavateistä, vesihuollosta ja ruokapalveluista. Elinympäristölautakunta huolehtii näiden kokonaisuuksien toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä. Samalla lautakunta valvoo suunnittelua ja toteutusta ja seuraa tuloksia.

Elinympäristölautakunnassa on yhdeksän varsinaista jäsentä ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa.

Elinympäristölautakunnan jäsenet

Elinympäristölautakunnan jäsenet

Elinympäristölautakunnan lupajaos sisältö

Elinympäristölautakunnan lupajaos

Lupajaos toimii kunnan lakisääteisenä rakennusvalvontaviranomaisena ja ympäristönsuojeluviranomaisena. Lisäksi lupajaos hoitaa tielautakunnan ominaisuudessa yksityistielaissa sille säädettyjä velvoitteita. Lupajaos kokoontuu tarvittaessa.
 

Elinympäristölautakunnan lupajaoksen jäsenet

Elinympäristölautakunnan lupajaoksen jäsenet

Hyvinvointilautakunta sisältö

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta vastaa Liperin kunnan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaa-aikapalveluiden järjestämisestä. Lautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on edistää liperiläisten hyvinvointia.

Hyvinvointilautakunnassa on yhdeksän varsinaista jäsentä ja heillä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Hyvinvointilautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kunkin kuukauden toisena torstaina kello 17. 

Hyvinvointilautakunnan jäsenet

Hyvinvointilautakunnan jäsenet

Maaseutulautakunta sisältö

Maaseutulautakunta

Maaseutulautakunta on Joensuun seudun maaseutupalveluiden yhteislautakunta. Lautakunta vastaa maaseutupalveluiden järjestämisestä jäsenkuntien alueella.
Lautakunnassa on yksi jäsen jokaisesta mukana olevasta kunnasta (Liperi, Juuka, Outokumpu, Polvijärvi, Joensuu, Kontiolahti, Ilomantsi). Kaikkiaan lautakunnassa on seitsemän jäsentä ja heillä jokaisella henkilökohtainen varajäsen.
Lautakunta kokoontuu tarvittaessa.

Maaseutulautakunnan puheenjohtajan nimeää Liperin kunta ja varapuheenjohtajan Joensuun kaupunki.

Maaseutulautakunnan jäsenet

Maaseutulautakunnan jäsenet

Tarkastuslautakunta sisältö

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta vastaa Liperin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta ja arvioinnista. Tarkastuslautakunta on kuntalain nojalla lakisääteinen toimielin. Lautakunnassa on kuusi jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Tarkastuslautakunta kokoontuu tarvittaessa.

Tarkastuslautakunnan jäsenet

Tarkastuslautakunnan jäsenet

Keskusvaalilautakunta sisältö

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien järjestämisestä Liperissä. Lautakunta kokoontuu tarvittaessa vaalien aikana.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet

Keskusvaalilautakunnan jäsenet

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left YTYÄ! – YhteisTYÖLLÄ tuloksiin -hanke käynnistyy

YTYÄ! – YhteisTYÖLLÄ tuloksiin -hanke käynnistyy

Liperin, Kontiolahden ja Polvijärven kunnat sekä Outokummun kaupunki ovat helmikuussa käynnistäneet yhteisen työllisyyshankkeen vuosille 2020-2022. YTYÄ! – YhteisTYÖLLÄ tuloksiin -hanke toimii tiiviisti kunkin kunnan työllisyyspalvelujen yhteydessä.

YhteisTYÖLLÄ tuloksiin -hankkeella edesautamme hankekuntien ja koko seudun työttömyysasteen laskua valtakunnalliselle tasolle. Hankkeella ennaltaehkäistään työttömyyden pitkittymistä ja vaikutetaan ennaltaehkäisevästi kuntien työmarkkinatukikustannusten syntymiseen. YTYÄ!-hanke saa valtaosan rahoituksesta Euroopan sosiaalirahastolta. Hankkeen kokonaisbudjetti on runsaat 1,8 miljoonaa euroa. Hanketta hallinnoi Liperin kunta ja hanke työllistää hankekoordinaattorin lisäksi kuusi kuntiin sijoittuvaa työhönvalmentajaa

Tukea työnhakijoille ja työnantajille

Työnhakijoille tarjoamme vahvaa henkilökohtaista tukea ja neuvontaa työnsaannin helpottamiseksi tai osaamisen kehittämiseksi. Tavoitteena on, että työnhakijat löytäisivät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa oikean palvelun piiriin.
Luomme työnantajille matalan kynnyksen työllistämisen palvelumallin ja selvitämme hankkeessa myös rekrytointiapu-mallia, jossa kunta palkkaa työntekijän ja siirtää työntekijän työskentelemään yritykseen, joka vastaa syntyvistä palkkakustannuksista.

Yhteydenottoja matalalla kynnyksellä

YTYÄ! -hankkeessa työskentelee kuusi työhönvalmentajaa, jotka sijoittuvat kaikkiin neljään hankekuntaan. Tämän lisäksi hankekoordinaattori Paula Mattila on jo aloittanut työnsä hankkeesta vetovastuussa olevan Liperin kunnan palveluksessa.
Toiminnan päästessä täyteen vauhtiin hankkeen työntekijät kontaktoivat eri tavoin työnhakijoita ja työnantajia, mutta asiasta kiinnostuneet voivat mielihyvin ottaa myös itse suoraan yhteyttä hankehenkilöstöömme. Haluamme rohkaista kiinnostuneita tulemaan esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa hanketoimijoiden juttusille!

     

Useiden ihmisten käsiä yhdessä yhteistyön merkkinä, kuvattuna alhaalta päin.

Lisätietoja antavat:

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute