Navigaatiovalikko

Kuulutukset ja ilmoitukset

angle-left Poikkeamispäätös 8/2021 Linnunlahti RN:o 5:35

Poikkeamispäätös 8/2021 Linnunlahti RN:o 5:35

Liperin kunnan elinympäristölautakunta antaa 16.4.2021 
Poikkeamispäätöksen (8/2021), joka koskee Lammunlahti RN:o 5:35 
-tilaa Liperin kunnan Leppälahden kylässä. 

 

Päätöksen katsotaan tulevan antopäivänä kaikkien asianosaisten tietoon. 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-
oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta, osoite 

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus  
PL 1744 
70101 KUOPIO. 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Asiakirjat ovat nähtävänä Liperin kunnan elinympäristöpalveluissa,  
osoitteessa Varolantie 3, 83100 Liperi. 

 

Liperissä 15.4.2021 

Liperin kunnan Elinympäristölautakunta 

 

 

Ollut nähtävänä Liperin kunnan ilmoitustaululla 
15.4.2021 - 17.5.2021 

 

Kuulutuksen voi lukea myös tästä.