Kuulutukset ja ilmoitukset pääkuva

Navigaatiovalikko

Kuulutukset ja ilmoitukset

angle-left Maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen nähtävilläolo

Maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen nähtävilläolo

Julkisista kuulutuksista säädetyn lain, maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesti Liperin kunta asettaa Maanrakennuspalvelu Mika Piirosen maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen julkisesti nähtäville.

Hakemus koskee maa- ja kallioainesten ottamista ja murskausta tilalla Soraharju RN:o 29:6 Liperin kunnan Vaivion kylässä.

Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 31.1.-1.3.2019 Liperin kunnan elinympäristöpalveluissa osoitteessa Varolantie 3, 83100 LIPERI.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaiset) sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä hakemusten johdosta. Muistutukset on tehtävä kirjallisena ja osoitettava Liperin kunnan elinympäristölautakunnan lupajaokselle 1.3.2019 mennessä osoitteella Varolantie 3, 83100 LIPERI.

 

Lisätietoja: valvontainsinööri, p. 0400 428 653

ELINYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA / LUPAJAOS