Navigaatiovalikko

Kuulutukset ja ilmoitukset

angle-left Kuulutus: varhaiskasvatuksen opettajien vakituiset tehtävät (2)

Kuulutus: varhaiskasvatuksen opettajien vakituiset tehtävät (2)

 

Varhaiskasvatuksen opettajien tehtävät (2)

Liperin kunta, Hyvinvointipalvelut, Varhaiskasvatus
_________________________________________________________________________________

Haku päättyy: 23.7.2021 15:00    Työsuhteen kesto: Vakinainen
Ilmoitus jätetty: 2.7.2021 13:50    Työn luonne: Kokoaikatyö
_________________________________________________________________________________

Tehtävän kuvaus

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä Liperissä kasvaa. Maksuton 5 -vuotiaiden varhaiskasvatus ja syksyllä käynnistyvä kaksivuotinen esiopetuskokeilu tukevat lasten kasvua ja oppimista.
Yksi tärkeä arvomme on kestäväkehitys ja luonto. Luonnossa liikkuminen lasten kanssa on päivittäistä, päiväkotien pihoilla on viljelyalueet ja kasvihuoneet sekä kesällä kesäkanat. Liperin varhaiskasvatus on saanut Green Care laatusertifikaatin.

Päiväkoteihin on valmistuneet omat kirjastot tukemaa lasten lukuinnostusta ja monilukutaitoa, joka on yksi merkittävä tulevaisuuden taito. Musiikki- ja taidekasvatukseen meillä on käytettävissä taidekasvattajia sekä ulkopuolisten musiikkipedagogien toteuttamaa säännöllistä muskari toimintaa. Tällä hetkellä pohdimme pienten pedagogiikkaa ja matemaattisten valmiuksien tukemista varhaiskasvatuksessa. Teknologia on monessa mukana, tutkivaan oppimiseen siitä saa hyvän työvälineen.

Oletko sinä varhaiskasvatuksen opettaja, joka haluaisit jakaa kanssamme edellä mainitut arvot ja kehittää varhaispedagogiikkaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Odotamme sinulta tavoitteellista varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa ja kehittävää työotetta. Odotamme, että sinulla on näkemystä ja osaamista lapsen kasvatuksen ja opetuksen toteuttamisesta sekä opettajajohtajuudesta tiimissä.

Tehtävien ensisijaiset sijoituspaikat ovat Viinijärven ja Puolivälin päiväkodit. Päiväkotiryhmät meillä ovat 0-5 -vuotiaiden sisarusryhmiä ja toiminta perustuu pienryhmäpedagogiikkaan sekä vertaisoppimiseen. Viinijärven päiväkodilla on kaksi 0-4 vuotiaiden lasten ryhmää, kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluryhmä ja esiopetusryhmä.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (lastentarhanopettaja) tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (60 op varhaiskasvatusopintoja) tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 540/2018).

Tehtävissä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Tehtäviin valitun on esitettävä Liperin kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Työ alkaa: 16.8.2021
Palkkaus: KVTES:n mukainen

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen Kuntarekry-järjestelmän kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta. Myös postitse lähetetyt hakemukset käsitellään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmässä. Hakemusten postitusosoite on Liperin kunta, PL 20, 83101 Liperi.


Työ alkaa:    16.8.2021
Palkkaus:    KVTES:n mukaisesti
Työavain:    374057

Yhteystiedot
Varhaiskasvatuksen johtaja
Sirkka Helisten
p. 040 766 0940
tai sähköpostilla sirkka.helisten@liperi.fi

Varhaiskasvatuksen vastaava
Mari Nukarinen
p. 0400 152880