Navigaatiovalikko

Kuulutukset ja ilmoitukset

angle-left Kuulutus: poikkeamispäätös 13/2021, Hiekkaranta RN:o 95:13

Kuulutus: poikkeamispäätös 13/2021, Hiekkaranta RN:o 95:13

Liperin kunnan elinympäristölautakunta antaa 17.5.2021
Poikkeamispäätöksen (13/2021), joka koskee Hiekkaranta RN:o 95:13
-tilaa Liperin kunnan Liperin kylässä.

 

Päätöksen katsotaan tulevan antopäivänä kaikkien asianosaisten tietoon.

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-
oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta, osoite

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus  
PL 1744
70101 KUOPIO.
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

 

Asiakirjat ovat nähtävänä Liperin kunnan elinympäristöpalveluissa,  
osoitteessa Varolantie 3, 83100 Liperi.

 

Liperissä 14.5.2021

 

Liperin kunnan Elinympäristölautakunta

 

 

Ollut nähtävänä Liperin kunnan ilmoitustaululla
14.5.2021 - 15.6.2021

Kuulutuksen voi lukea myös tästä.