Navigaatiovalikko

Kuulutukset ja ilmoitukset

angle-left Kuulutus: Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiesuunnitelma vt 9 parantamisesta välillä Välikangas-Honkalampi

Kuulutus: Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiesuunnitelma vt 9 parantamisesta välillä Välikangas-Honkalampi

ILMOITUS TOIMIVALTAISEN VIRANOMAISEN KUULUTUKSESTA


Vt 9 parantaminen välillä Välikangas - Honkalampi, Liperi, tiesuunnitelma


Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 8.10.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 8.10.2020 - 9.11.2020 välisen ajan.

Kuulutus asiakirjan voit lukea myös painamalla tästä.

Lisätietoja antavat Pohjois-Savon ELY-keskuksesta:

Jari Kuokkanen puh. 0295 026 734, jari.kuokkanen@ely-keskus.fi (ei tavoitettavissa viikolla 42)

Tommi Huttunen puh. 0295 026 655, tommi.huttunen@ely-keskus.fi