Navigaatiovalikko

Kuulutukset ja ilmoitukset

angle-left Kuulutus: Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Peab Industri Oy

Kuulutus: Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Peab Industri Oy

LIPERIN KUNTA

KUULUTUS

    
Peab Industri Oy on jättänyt Liperin kuntaan maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen, joka koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja louheen murskausta tiloilla Kotimäki 9:101 ja Vaivionsalo 49:126 Liperin kunnan Vaivion kylässä. Hakemuksen mukainen ottomäärä kallioaineksille on 611 000 m3. Ottoaika on 15 vuotta. 

Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 18.3. – 23.4.2021 Liperin kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.liperi.fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset sekä Liperin kunnan elinympäristöpalveluissa osoitteessa Varolantie 3, 83100 LIPERI.

Kuulutus on julkaistu Liperin kunnan verkkosivuilla ja ilmoitustau-lulla 18.3.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka haluavat jättää mielipiteensä hankkeesta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen lupajaokselle viimeistään 23.4.2021 osoitteeseen Varolantie 3, 83100 LIPERI tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@liperi.fi

 

Lisätietoja: Ympäristösuunnittelija, p. 050 412 3898

LIPERIN KUNTA, ELINYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA / LUPAJAOS

 

Nähtävillä 18.3.2021-23.4.2021

Kuulutuksen voi lukea myös tästä.

Kuulutuksen liitteet voi lukea tästä.