Navigaatiovalikko

Kuulutukset ja ilmoitukset

angle-left Kuulutus: Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös nro 20/0168/3 poikkeamispäätöstä koskevaan valitukseen

Kuulutus: Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös nro 20/0168/3 poikkeamispäätöstä koskevaan valitukseen

KUULUTUS: Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös poikkeamispäätöstä koskevaan valitukseen

 

Poikkeamislupaa on haettu 19 neliömetrin suuruisen talousrakennuksen sijoittamiselle 4,6 m etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta Liperin kunnassa Viinijärven rannalla sijaitsevalla tilalla. Liperin elinympäristölautakunta on päätöksellään 11.4.2017 § 59 myöntänyt ehdollisen poikkeusluvan.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 31.10.2018 antamallaan päätöksellä nro 18/0243/3 kumonnut hakijoiden valituksesta elinympäristölautakunnan päätöksen ja palauttanut hakemuksen uudelleen käsiteltäväksi elinympäristölautakunnalle.

Elinympäristölautakunta on 9.4.2019 § 59 päätöksellään hylännyt poikkeamislupahakemuksen 19 neliömetrin suuruisen talousrakennuksen sijoittamiselle 4,6 m etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta Liperin kunnassa Viinijärven rannalla sijaitsevalla tilalla.

Poikkeamisluvan hakijat ovat vaatineet hallinto-oikeudessa elinympäristölautakunnan 9.4.2019 annetun päätöksen kumoamista. Hallinto-oikeus on pyytänyt Liperin kunnalta vastineen, jonka se on antanut. Poikkeusluvan hakijat ja Liperin kunta ovat antaneet lisäselvitykset hallinto-oikeuden pyynnöstä.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisu: hallinto-oikeus hylkää valituksen ja valittajien oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

 

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen voit lukea tästä.