Navigaatiovalikko

Kuulutukset ja ilmoitukset

angle-left Kuulutus: Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 316/2021, valitukset kaivoslain mukaisesta varauspää- töksestä

Kuulutus: Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 316/2021, valitukset kaivoslain mukaisesta varauspäätöksestä

Kuulutus

 
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 316/2021: valitukset kaivoslain mukaisesta varauspää-
töksestä

Itä-Suomen hallinto oikeus on antanut 18.2.2021 päätöksen nro 316/2021 koskien annettuja
valituksia Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) hyväksymästä FinnCobalt Oy:n varausilmoi-
tuksesta. Varausalue sijaitsee Liperin ja Heinäveden kuntien sekä Savonlinnan kaupungin alu-
eella.

Itä-Suomen hallinto-oikeus jättää valitukset tutkimatta. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös
nro 316/2021 on tämän kuulutuksen liitteenä.

 

 Liite, Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös nro 316/2021

 

Nähtävillä  
18.2.2021-19.3.2021

 

Kuulutuksen voi lukea myös tästä.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen voi lukea tästä.