Navigaatiovalikko

Kuulutukset ja ilmoitukset

angle-left Kuulutus: eläinsuojan laajennus tilalla Kaitanurmi RN:o 93:8

Kuulutus: eläinsuojan laajennus tilalla Kaitanurmi RN:o 93:8

JULKINEN KUULUTUS 


Liperin kunnan elinympäristölautakunnan lupajaos on tehnyt 
13.4.2021 ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituspäätöksen nro 
1/2021.

Toiminnanharjoittaja: MTY Matti ja Pasi Pennanen
 
Toiminta ja sen sijainti: Eläinsuojan laajennus 
Liperin kunta, Taipaleen kylä                                         
Tila Kaitanurmi RN:o 93:8
 
Kuulutus on julkaistu Liperin kunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaulul-
la 20.4.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seit-
semäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätösasiakirjat ovat nähtävänä kuulutus- ja valitusajan 20.4. – 
26.5.2021 Liperin kunnan verkkosivuilla osoitteessa 
www.liperi.fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset sekä Liperin kunnan 
elinympäristöpalveluissa osoitteessa Varolantie 3, Liperi. 

Päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 
26.5.2021 mennessä. Valitusoikeus päätöksestä on ympäristönsuoje-
lulain 191 §:n mukainen. Tarkemmat ohjeet muutoksenhakuun ovat 
päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.  

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija, p. 050 4123898 

ELINYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA / LUPAJAOS 

 

Nähtävillä 20.4.2021-26.5.2021

Kuulutuksen voi lukea myös tästä.

Ympäristönsuojelulain mukainen eläinsuojan ilmoituspäätöksen 1/2021, elinympäristölautakunta / lupajaos 13.04.2021 § 14 voi lukea tästä.

YSL 115 d §:n mukaisen ilmoituspäätöksen 1/2021 voi lukea tästä.