Navigaatiovalikko

Kuulutukset ja ilmoitukset 1.1.2022 alkaen, sisältö

Kuulutukset ja ilmoitukset 1.1.2022 alkaen

Liperin kunnan kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan 1.1.2022 alkaen Dynasty-alustalla.

Tällä sivulla olevat kuulutukset ja ilmoitukset ovat luettavissa niiden nähtävilläoloajan. Uudet kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan yllä olevan linkin sivustolla.

Tällä sivulla olevien kuulutusten ja ilmoitusten vanhenemisen jälkeen sivulle tulee automaattinen uudelleenohjaus yllä olevan linkin Dynasty-alustaan.

Kuulutukset ja ilmoitukset

angle-left Kuulutus: aluevaalit 2022

Kuulutus: aluevaalit 2022

 

Kuulutus aluevaaleista 2022
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskeva hallituksen esitys
hyväksyttiin eduskunnassa ja sitä koskeva lainsäädäntö tuli osittain voimaan 1.7.2021.
Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joissa jokaisessa on yleisillä vaaleilla
valittu aluevaltuusto.

Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Näissä vaaleissa valitun
aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022 ja päättyy toukokuun loppuun 2025. Jatkossa
aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa. Pohjois-Karjalan
hyvinvointialueella valitaan 59 valtuutettua.

Äänestys sunnuntaina 23.1.2022

Äänestys Nimi Äänestyspaikka Osoite
alue nro  

1 Kirkonkylä Liperin pääkirjasto Keskustie 12

2 Ylämylly Duunitalo Linkki Ylämyllyntie 62 B

3 Viinijärvi Viinijärven koulu Kirkkotie 4

 

Ennakkoäänestys 12. – 18.1.2022

Ennakkoäänestys arkipäivinä klo 9.00–18.00, lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00–16.00.

Ennakkoäänestyspaikat:

Liperin kirjasto Keskustie 12, 83100 Liperi

Ylämylly Duunitalo Linkki Ylämyllyntie 62 B, 80400 Ylämylly

Viinijärven koulu Kirkkotie 4, 83400 Viinijärvi

Pyörätuolilla liikkuva äänestäjä voi asioida kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa.


 

Äänestäjän on valmistauduttava todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Maistraatin
kullekin äänestäjälle lähettämä ilmoituskortti äänioikeudesta nopeuttaa äänestämistä, joten se
pyydetään ottamaan mukaan äänestyspaikalle. Ilmoituskortti ei kuitenkaan ole välttämätön.

Laitosäänestys

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Liperin kunnan alueella sijaitsevissa laitoksissa
ilmoitetaan kussakin erikseen.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia, on vaikean vamman tai pitkäaikaisen
sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestys- tai
äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.  

Lisäksi kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva
omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, joka on kyseisessä
kunnassa äänioikeutettu ja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen saa äänestää
kotiäänestyksen yhteydessä.  

Kotiäänestystä haluavien on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina
11.1.2022 ennen klo 16 keskusvaalilautakunnan sihteerille, osoite Keskustie 3, PL 20, 83101
Liperi tai puh. 040 761 1055.  

 

Liperissä 8.12.2021 Keskusvaalilautakunta

 

 

Kuulutuksen voi lukea myös tästä

Nähtävillä 16.12.2021-23.1.2022