Navigaatiovalikko

Kuntainfo sisältö

Liperin kunta

Lue täältä lisää Liperin kunnan historiasta, logosta ja sen käytöstä ja ystävyyskuntatoiminnastamme.

Löydät Liperin myös sosiaalisesta mediasta.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Kuulutus: elinympäristölautakunnan poikkeamispäätös 26/2021 Metsäkallio RN:o 106:1

Kuulutus: elinympäristölautakunnan poikkeamispäätös 26/2021 Metsäkallio RN:o 106:1

 

JULKIPANOILMOITUS

Liperin kunnan elinympäristölautakunta antaa 15.10.2021
Poikkeamispäätöksen (26/2021), joka koskee Metsäkallio RN:o 106:1
-tilaa Liperin kunnan Vaivion kylässä.

 

Päätöksen katsotaan tulevan antopäivänä kaikkien asianosaisten tietoon.

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-
oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta, osoite

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus  
PL 1744
70101 KUOPIO.
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

 

Asiakirjat ovat nähtävänä Liperin kunnan elinympäristöpalveluissa,  
osoitteessa Varolantie 3, 83100 Liperi.

 

Liperissä 14.10.2021

Liperin kunnan Elinympäristölautakunta

 

Kuulutuksen voi lukea myös tästä.

 

Ollut nähtävänä Liperin kunnan ilmoitustaululla
14.10.2021 - 15.11.2021

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute