Kiinteistöveroselvitys, pääkuva

Navigaatiovalikko

Kiinteistöveroselvitys, sisältö

Kiinteistöveroselvitys

Liperin kunnassa on käynnissä selvitys kiinteistöjen rekisteritietojen tarkistamiseksi. Selvitystyöhön kuuluvat maastokäynnit alkavat kesällä 2021.

Liperin kunnanhallitus on päättänyt (KH 17.08.2020 § 117) toteuttaa kunnassa kiinteistöveroselvityksen.

Kiinteistövero määritellään maapohjan ja rakennusten arvon mukaan. Kunta päivittää rekistereihin tiedot maapohjasta sekä rakennusten koosta ja ominaisuuksista. Verohallinto määrittää näiden tietojen pohjalta verotusarvot. Liperin kunnassa on käynnissä selvitystyö, jossa tarkistetaan, että rekistereissä on oikeat tiedot. Muissa kunnissa tarkistusten seurauksena kuntien kiinteistöverotulot ovat kasvaneet. Joidenkin kiinteistöjen kohdalla vero voi myös alentua.

Kiinteistövero on vuosittain maksettava, kiinteistön omistukseen perustuva vero. Kiinteistövero on otettu käyttöön vuonna 1993 ja se korvasi asuntotulon verotuksen, kiinteistöjen harkintaverotuksen, katumaksun ja manttaalimaksun. Kiinteistöveron veronsaajia ovat kunnat.

Kiinteistövero koskee sekä maata että rakennuksia. Maa- ja metsätalousmaa sekä vesialueet eivät kuulu kiinteistöveron piiriin, maatilojen rakennukset sen sijaan kuuluvat. Kiinteistöverotuksessa kiinteistön omistaja on verovelvollinen. Vuokratontilla olevien rakennusten osalta verovelvollinen on rakennusten omistaja, maapohjan osalta sen omistaja.

Kiinteistöverouudistus

Verohallinnossa on vireillä kiinteistöverouudistus. Siihen liittyvien selvitysten mukaan rakennusten ja maapohjien arvostamisjärjestelmät on uudistettava, koska verotusarvot ovat yleisesti jääneet jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Maapohjien osalta kauppahintojen kehityksessä on tapahtunut myös alueellista eriytymistä, joka tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon verotuksessa.

Verohallinnon tavoitteena on myös rakennusten osalta verotusarvojen  määräytymisperusteiden päivittäminen nykytasoon. Työssä on otettava huomioon alueelliset kustannuserot sekä luotava uusille rakennustyypeille vastaava arvostamisjärjestelmä.

Selvitystyö Liperin kunnassa

Kunnissa on nyt käynnissä työ rekisteritietojen tarkistamiseksi vastaamaan todellista tilannetta, jotta uudistuksen jälkeen verot määräytyisivät oikeilla perusteilla. Tarkistus varmistaa myös kiinteistöjen tasapuolisen kohtelun, kun kaikkia kohdellaan verotuksessa samalla tavalla.

Pääosa työstä tehdään eri rekistereitä ja rakennuslupakuvia vertaamalla. Työssä käytetään apuna myös ilmakuvia ja katunäkymäkuvia. Osa kohteista tarkastetaan myös maastossa. Rakennusten ulkomitat käydään epäselvissä tapauksissa tarkastamassa mittaamalla, mutta rakennusten sisälle ei mennä. Selvitystyön edettyä teollisuus- ja omakotialueille tullaan mahdollisista mittauksista ilmoittamaan omistajille etukäteen.

Tavoitteena on käydä läpi kaikki kunnan alueella olevat rakennetut kiinteistöt. Tarkastustyö tehdään Liperin kunnan omana työnä.

Voit tarkistaa kiinteistöverotiedot itse

Verottaja lähettää vuosittain maaliskuussa kiinteistöveropäätöksen. Se tulee itse tarkastaa ja ilmoittaa verottajalle muuttuneet tiedot, kuten puretut tai päätöksestä puuttuvat rakennukset.

 

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Kaavoituspäällikön viran hakuaika on käynnissä

Kaavoituspäällikön viran hakuaika on käynnissä

Liperin kunta hakee kaavoituspäällikköä vakituiseen virkasuhteeseen.

Kaavoituspäällikön tehtävät kattavat laajan työkentän, jossa pääset vaikuttamaan ja seuraamaan näköalapaikalta kunnan kasvua ja kehitystä sekä osallistumaan kehityshankkeisiin.

Keskeisinä työtehtävinä on vastata kunnan maankäytön suunnittelusta ja toimia kunnan kaavoittajana maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n mukaisesti sekä vastata kunnan maaomaisuuden hallinnasta ja muista maankäyttöön liittyvistä asiantuntijatehtävistä.

Kaavoituspäällikkö valmistelee maankäyttöön liittyviä asioita päätettäväksi elinympäristölautakunnalle ja osallistuu kaavoitusasioiden asiantuntijana myös muihin kunnan kokouksiin sekä yleisötilaisuuksiin.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Viran menestyksellinen hoitaminen vaatii riittävää kokemusta maankäytön suunnittelusta, kaavoituksesta, maaomaisuuden hallinnasta ja maankäyttö- ja rakennuslain tuntemusta. Lisäksi arvostamme aktiivista ja aikaansaavaa kehittämisotetta sekä hyviä johtamis-, vuorovaikutus ja yhteistyötaitoja sekä valmiutta toimia erilaisten sidosryhmien kanssa.

Hakuaika päättyy 4. kesäkuuta 2021 klo 15:00.

Valitulla on kuuden kuukauden koeaika. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Työ alkaa 2.8.2021 tai sopimuksen mukaisesti.

Kuvituskuva Ylämyllyn alueen kaavakartasta

Lisätietoja:

Yhteystiedot

Kari Nevalainen

lupatarkastaja
 050 475 1877
kari.nevalainen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute