Varhaiskasvatus hankkeet pääkuva

Navigaatiovalikko

Hankkeet sisältö

Varhaiskasvatuksen hankkeet

Hankkeiden avulla kehitetään varhaiskasvatustoimintaa ja edistetään hyvinvointia. Tutustu Liperin varhaiskasvatuksessa käynnissä oleviin hankkeisiin!

Taidepedagoginen toiminta

Lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa käytämme erilaisia ilmaisullisia ja taiteellisia keinoja. Päiväkodeissa toimii Keski-Karjalan musiikkiopiston kanssa yhteistyössä toteutetut muskariryhmät.

Kaikki lapset pääsevät osallistumaan taiteen perusopetukseen ammattitaitoisen musiikkipedagogin opetuksessa.

Lisäksi varhaiskasvatuksen oma taidekasvattaja kiertää päiväkodeissa ohjaamassa lapsia ja kasvattajia taidepedagogiseen toimintaan kuvataiteen näkökulmasta.

Kielirikasteinen toiminta

Toteutamme kielirikasteista toimintaa kaikissa varhaiskasvatusyksiköissämme. Lapset voivat osallistua englannin, venäjän tai ruotsin kielirikasteiseen toimintaan ammattitaitoisten kielenopettajien ohjauksessa.

Moomin Language School -sovellus tarjoaa kaikille 5-6-vuotiaille lapsille päivittäin mahdollisuuden oppia englantia. Tutkimusten mukaan kyseinen ikäkausi on herkin aika oppia vierasta kieltä ja omaksua oikeanlainen ääntämistapa.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien täydennyskoulutus

Liperin kunta tarjoaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajille laadukasta täydennyskoulutusta yhteistyössä Riveria-ammattioppilaitoksen kanssa. Yhteistyö mahdollistaa lastenhoitajille oman ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen sekä myös jatkokouluttautumismahdollisuuden.

Kielitaituri

Kielitaituri-hanke käynnistyi syksyllä 2019. Kielitaituri-hankkeessa oppimisympäristöjä kehitetään monilukutaitoa edistäviksi. Hankkeen aikana kehitetyt oppimisympäristöt innostavat lapsia ja herättävät kiinnostuksen lukemiseen ja erilaisiin teksteihin.

Monilukutaitoa edistetään rakentamalla päiväkoteihin tulevaisuuden kirjastoja, laadukkaita ja monipuolisia virikkeitä tarjoavia musiikkitiloja ja turvalliseen teknologian käyttöön opettavia teknologia-alueita.

Hanke tekee yhteistyötä eri alojen yritysten ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Kehittämistyön aikana tehdään opinnäytetöitä ja tutkimusta muutosten vaikuttavuudesta. Lisätietoja hankkeesta voi kysyä hankekoordinaattori Taru Koskiselta.

Opetushallitus on myöntänyt Liperin kunnan varhaiskasvatukselle avustuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen tähtäävään Kielitaituri-hankkeeseen. Opetushallitus tukee hanketta 96 904 eurolla, hankkeen kokonaiskustannukset ovat 110 000 euroa.

Teknologiaa ekosti

Teknologiaa ekosti on Opetushallituksen rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää tulevaisuuden innovatiivisia oppimisympäristöjä. Innovatiiviset oppimisympäristöt edistävät hyvinvointia, lasten ekososiaalisen sivistyksen kehittymistä ja teknologia-ajattelun laajentumista. Oppimisympäristöjä kehitetään lasten mielenkiinnon kohteiden ja omien ideoiden pohjalta. Ilmiöiden havainnoinnin avulla lapsi ymmärtää ekologisen kestävyyden merkityksen. Hankkeen myötä Liperin kunnan varhaiskasvatuksen luontoperustaiselle toiminnalle on myönnetty Green Care Finlandin Luontovoimaa -laatumerkki.

Liperin varhaiskasvatus sai Green Care -tunnuksen käyttöönsä ensimmäisenä kunnallisena varhaiskasvatuksen tuottajana Suomessa. Liperissä on sitouduttu luontokasvatukseen niin päiväkodeissa kuin perhepäivähoidossa.

 

Varhaiskasvatuksen hankkeet katso myös nämä

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Perheliikuntavuorot peruuntuvat syksyn osalta

Perheliikuntavuorot peruuntuvat syksyn osalta

Kaikki yhes koos -hankkeen järjestämät avoimet perheliikuntavuorot joudutaan perumaan varotoimena koronatilanteen vuoksi. Hankkeen muut toiminnot jatkuvat edelleen!

Koronatilanteen vuoksi syksylle suunnitellut avoimet perheliikuntavuorot joudutaan perumaan. Tiedotamme myöhemmin, mikäli perheliikuntavuorot voidaan taas aloittaa uudestaan.

Kaikki yhes koos - liikutaan yhdessä -hankkeessa on edelleen mahdollisuus lainata fatbike-maastopyöriä ja saada perheille omaa liikuntaneuvontaa!

Perheiden liikuntaneuvontapalvelu on suunnattu kaikille niille perheille, jotka haluavat lisätä liikkumista omaan arkeen. Käyntien teemat voivat liittyä myös muihin perheen elintapoihin tai arkirytmiin.

Liikuntaneuvontaan voi tulla pienen tai ison kysymyksen kanssa ja jokainen käynti räätälöidään perheen omien tarpeiden mukaisesti.

 

Kaikki yhes koos - liikutaan yhdessä -hankkeen logo

Lisätietoja hankkeesta ja fatbike-pyörien lainauksesta:

Yhteystiedot

Sirkka Helisten

Varhaiskasvatuksen johtaja
 040 766 0940
sirkka.helisten@liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Taru Koskinen

hankekoordinaattori
 050 573 0488
taru.koskinen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute