hallinto hankintailmoitukset pääkuva

Navigaatiovalikko

Hankintailmoitukset sisältö

Liperin kunnan hankintailmoitukset

Sivulla julkaistaan Liperin kunnan hankintakilpailutukset.

Pohjois-Karjalan hankintatoimen uudet päätökset ja tulevat hankinnat näet täältä

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Liperin kunnan vuoden 2020 tilinpäätös kääntyi ylijäämäiseksi

Liperin kunnan vuoden 2020 tilinpäätös kääntyi ylijäämäiseksi

Tilikauden tulosta paransivat muun muassa talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti toteutetut noin miljoonan euron toimenpiteet ja verotulomenetyksiä paikkaamaan saadut valtion koronatuet.

Tilikauden 2020 ylijäämäksi muodostui 0,92 miljoonaa euroa ja kumulatiivinen ylijäämä kasvoi 5,1 miljoonaan euroon.

Syksyn 2019 alkuperäinen talousarvio oli 1,8 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Tilikauden tulosta paransivat muun muassa talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti toteutetut noin miljoonan euron toimenpiteet, Siun soten v. 2020 maksuosuudessa olleiden teknisten virheiden korjaus, verotulomenetyksiä paikkaamaan saadut valtion koronatuet ja osittain koronastakin johtuneet määrärahojen alitukset.

Elinvoima

 • Ylämyllyn alueella valmistui kaksi asuinaluekaavaa ja useita muita kaavahankkeita eteni valmistelussa.
 • Valtatie 9 hankkeen sekä Ylämyllyn eritasoliittymän toimenpideselvitys valmistui, jonka pohjalta käynnistetään vuoden 2021 aikana tiesuunnitelman laadinta.
 • Liperin kirkonkylän Myllyn alueella käynnistyi alueen laajamittainen kehittämistyö, jolla parannetaan alueen ja koko Liperin kirkonkylän elinvoimaa mm. suunnitelmalla alueelle asuin, matkailu-, majoitus-, liike- ja toimistorakentamista sekä kehitetään alueesta moderni ja kestävään kehitykseen tukeutuva alue.
 • Ylämyllyn alueelta hankittiin merkittävä määrä raakamaata tuleviin kaavoituksen tarpeisiin.
 • Duunitalo Linkin toiminnan näkyväksi tekemistä vahvistettiin ja YTYÄ! yhteistyöllä tuloksiin ESR-työllisyyshanke käynnistettiin. Hanke eteni koronatilanteeseen nähden positiivisesti. Lisäksi valmistauduttiin työllisyyden kuntakokeilun aloittamiseen vuoden 2021 alkupuolella.
 • Yrityskiinteistöt toteutti vanhan Yritystalon purkuoperaation Tehtaantiellä ja teki päätöksen Yritystalo II rakentamisesta Tehtaantielle vuoden 2021 aikana.
 • Yksinyrittäjätukihakemuksia saapui 126 kpl, joista 103 kpl hyväksyttyä päätöstä.
 • Uusia yrityksiä perustettiin Liperiin 55 kpl. Lakanneita, lopetettuja sekä poistettuja yrityksiä oli 48 kpl.
 • Maaseutupalveluissa valmisteltiin yhteistoimintaalueen laajentumista maakunnalliseksi vuoden 2021 alusta alkaen.

Hyvinvointi

 • Ylämyllylle rakentuu monipuolinen opetuksen, kulttuurin, kirjaston ja nuorisotyönkeskus. Rakentaminen käynnistyi keväällä 2020 ja eteni suunnitellusti.
 • Uuden koulun liikunta- ja aktiviteettialueiden laajennussuunnittelu käynnistyi koulun viereiselle tontille, kun tontti saatiin ostatettua syksyllä 2020 kunnalle.
 • Kirkonkylän keskuskoulun urakkalaskentavalmistelutyöt käynnistyvät loppuvuodesta.
 • Ylämyllyn alueelle toteutettiin laaja-alainen luontoliikuntareitistö kahden hankkeen puitteissa. Talvipolku, eli Heinälampi Winter Trail avautui tammikuussa. Alamäkipyöräilyyn tarkoitettu Pärnä Bike Park ja muodonmuutoksen kokeneet entiset Kinttupolut valmistuvat alkukesällä 2021.
 • Vammaisneuvoston kanssa valmisteltiin Liperin ensimmäinen vammaispoliittinen ohjelma.
 • Laajan hyvinvointikertomuksen valmistelutyössä kuultiin laajasti eri kuntalais- ja työntekijäryhmiä.
 • Liperin kunta lähti hakemaan Unicefin lapsiystävällisen kunnan tunnustusta.
 • Koulujen moniammatillisuutta lisättiin hyvinvointipedagogien, koulunuoristyöntekijän, ja toisen etsivän nuorisotyöntekijän palkkauksella.
 • Erityisopetuksen resursseja vahvistettiin etenkin kyläkouluissa.
 • Päiväkoteihin valmistui kuusi omaa kirjastoa ja musiikkitilaa.
 • Matalan kynnyksen neuvova puhelin otettiin varhaiskasvatuksessa käyttöön.
 • Varhaiskasvatuksen kaikki lastenhoitajat osallistuivat täydennyskoulutukseen ja valmistuivat lastenohjaajiksi.

Osallisuus

 • Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin vuonna 2020 ja tulokset olivat huomattavasti edellistä kertaa paremmat. Kehittämiskohteisiin on tehty toimintasuunnitelma.
 • Henkilöstöä koskeva varhaisen tuen toimintamalli uudistettiin ja jalkautettiin koko henkilöstön tietoon.
 • Esimiehille räätälöity esimiesvalmennus Johtaminen kuntatyössä saatettiin loppuun yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa.
 • Liperin lapsiparlamentti LL Bubble aloitti toimintansa.
 • Kirkonkylän pienten koulu avasi ovensa paikallisten yhdistysten voimin ja monipuolinen aktiviteettien valikoima odottaa koronatilanteen helpottumista.

Nostoja tilinpäätöksen tunnusluvuista:

 • Toimintakate heikkeni 4,3 % eli kunnan nettomenot kasvoivat 2,8 M€. Siun soten maksuosuuden kasvu selittää tästä 2,04 M€ ja Siun soten alijäämien kattamiseksi tehdyt pakolliset varaukset 0,89 M€. Kunnan oman toiminnan nettomenot olivat näin ollen vuonna 2020 pienemmät kuin vuonna 2019.
 • Verotulot kasvoivat 1,5 % vuoden 2019 tasosta.
 • Valtionosuudet kasvoivat peräti 16,4 %. Kasvua selittävät valtion lisätalousarvioissa päätetyt kuntien koronatuet.
 • Taseesta alaskirjattiin 1,05 M€ tyhjilleen jäävien tai purettavien rakennusten jäännösarvoja.
 • Kumulatiivinen ylijäämä palasi noin 5 M€ tasolle.
 • Liperin kunnan lainakanta kasvoi 622 €/asukas, ollen 3 526 €/asukas. Toisaalta kunnan kassavarat kasvoivat vuoden aikana 340 €/asukas, ollen vuoden lopussa 647 €/asukas.
 • Konsernin lainakanta kasvoi 725 €/asukas, ollen 4 900 €/asukas

Liperin kunnan tilinpäätöksen 2020 tunnuslukuja

 

TP 2020

TP 2019

Asukasluku

11 997

12 080

Veroprosentti

21,50

21,50

Verotulot, milj. €

41,38

40,75

Valtionosuudet, milj. €

30,87

26,53

Nettoinvestoinnit, €/as.

719

229

Lainakanta, milj. €

42,3

35,1

Lainat, €/as.

3 526

2 904

Vuosikate, milj. €

4,92

2,30

Suunnitelman mukaiset poistot, milj. €

3,07

2,95

Arvonalentumiset, milj. €

1,05

0

Vuosikate % poistoista

119

78

Vuosikate €/asukas

410

190

Tilikauden ylijäämä, milj. €

0,92

-0,53

Kumulatiivinen ylijäämä, milj. €

5,09

4,52

Konsernin tunnuslukuja

TP 2020

TP 2019

Konsernin lainakanta, milj. €

58,8

50,4

Konsernin lainat, €/as

4 900

4 175

Konsernin tilikauden ylijäämä, milj. €

1,22

-0,91

 

Kunnanhallitus käsittelee tilinpäätöksen 29.3.2021 kokouksessaan, jonka jälkeen tilinpäätös annetaan tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle.

Valtuustoon tilinpäätös tulee käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Liperin kunnan logo harmaalla pohjalla

Lisätietoja:

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute