Ympäristönsuojelu pääkuva

Navigaatiovalikko

Ympäristönsuojelu sisältö

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on meidän kaikkien yhteistä työtä. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä ovat valvonta, neuvonta ja lupa-asiat.

Ympäristönsuojelun tehtävänä on vaikuttaa siihen, että kuntalaisten ja yritysten toiminta aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittoja ympäristölle ja että mahdolliset haitat olisivat kohtuullisin keinoin ja kustannuksin torjuttavissa. Vaikuttamisen keinoja ovat erilaiset luvat, valvonta ja neuvonta.

Liperin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii elinympäristölautakunnan lupajaos. 

Ympäristönsuojelumääräykset

Kunnan ympäristönsuojelumääräysten tarkoitus on estää ympäristön pilaantumista. Määräyksissä otetaan huomioon paikalliset ympäristöolosuhteet.

Määräyksiä on muun muassa seuraavista asioista:

  • jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella
  • jätteiden käsittely
  • kemikaalien käsittely ja varastointi
  • melua ja muuta häiriötä aiheuttavat työt

Määräykset eivät koske luvan- tai ilmoituksenvaraista toimintaa.

Haja-asutusalueen jätevedet

Uudistettu jätevesiasetus koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja haja-asutusalueen mökkejä tai omakotitaloja, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä rannasta. Tällaisilla haja-asutusalueen kiinteistöillä on oltava ympäristönsuojelulaissa määritellyn perustason puhdistusvaatimusten mukainen jätevesien käsittelyjärjestelmä asennettuna 31.10.2019 mennessä. Kiinteistön omistaja vastaa aina kiinteistön jätevesijärjestelmästä.

Kiinteistöt, jotka eivät sijaitse ranta-alueilla ja pohjavesialueilla, on vapautettu siirtymäajan aikana tehtävästä jätevesiremontista. Jätevesijärjestelmä on kunnostettava näissä kiinteistössä vain korjaus- ja muutostöiden yhteydessä.

Tällaisia kiinteistön korjaus- ja muutostöitä ovat muun muassa

  • vesivessan rakentaminen
  • talousjätevesijärjestelmän uusiminen
  • muu rakennuslupaa vaativa korjaus- tai muutostyö

Jätevesihanke.fi-sivusto kokoaa samaan palveluun haja-asutusalueen jätevesineuvonnan ja urakoitsijat.

Linkit ilmoituksiin ja hakemuksiin

MiunPalveluiden kautta voit tehdä seuraavia ympäristönsuojeluun liittyviä ilmoituksia ja hakemuksia sähköisesti:

Merkittävää savua tuottavasta tulenteosta on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle. Tee ilmoitus sähköisesti ennen polton aloitusta. Ilmoitus ei vaadi rekisteröitymistä palveluun.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Varsinais-Suomen ELY-keskus parantaa lauttaliikenteen palvelutasoa uusilla palvelusopimuksilla

Varsinais-Suomen ELY-keskus parantaa lauttaliikenteen palvelutasoa uusilla palvelusopimuksilla

Palvelutasomuutoksiin on päädytty tienkäyttäjäpalautteiden ja liikenneseurannan perusteella. Liperin Arvinsalmen lossi muuttuu vuoden 2020 kuluessa kantokyvyltään suuremmaksi.

Tienpitäjänä toimiva ELY-keskus on kilpailuttanut uudelleen 40 lauttapaikan liikennepalvelut ja solminut neljä siirtymäkauden sopimuspakettia lauttaliikennepalveluiden tuottamisesta. Sopimukset ovat osa hankintastrategiaa, jolla tähdätään tulevaisuudessa pitkäkestoisiin, jopa 20 vuoden sopimuksiin.

Sopimusten kilpailutusten yhteydessä selvitettiin lauttaliikenteen aikatauluttomuuden kustannuksia suhteessa aikataulutettuun liikenteeseen. Selvitys koski lauttapaikkoja, joilla liikennöidään ilman aikataulua.

ELY-keskus pyysi aiheeseen liittyen lauttapaikkakohtaisia lausuntoja kansalaisilta ja asianomaisilta kunnilta. Lausuntoja saatiin 361 kappaletta, joista 90 % vastusti aikataululliseen liikenteeseen siirtymistä.

Saatujen tarjousten perusteella voitiin todeta, että kustannussäästö aikataululliseen liikenteeseen siirtymisestä on liian pieni suhteessa yleiseen etuun. Syntyvä säästö on pääasiassa seurausta pienemmästä energian kulutuksesta. Lauttaliikenne on pääsääntöisesti aikataulutonta myös jatkossa, eikä muutoksia lauttapaikkakohtaisiin nykykäytäntöihin toteuteta.

Liperin Arvinsalmen lossi muuttuu vuoden 2020 aikana kantokyvyltään suuremmaksi. Tämänhetkisen lossin kantavuus on 60 tonnia, kun uusi, Puumalasta siirtyvä Nestori-lossi kantaa 150 tonnia.

 

Lossi, jonka taustalla näkyy rantaviivaa ja järvimaisemaa.

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute