Ympäristöluvat pääkuva

Navigaatiovalikko

Ympäristöluvat sisältö

Ympäristöluvat

Hae ympäristölupaa tai tee ilmoitus, jos toiminta aiheuttaa ympäristöhaittaa.

Ympäristöluvat

Ympäristönsuojelulaki kertoo, mitkä toimenpiteet tarvitsevat ympäristöluvan. 

Osan ympäristöluvista ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja osan aluehallintovirasto. Työnjako löytyy ympäristönsuojeluasetuksesta. Liperissä ympäristölupahakemukset käsittelee elinympäristölautakunnan lupajaos. Liitä hakemukseen naapurien kirjalliset kuulemiset (kaikki omistajat kuultava, voidaan hoitaa kunnassa viran puolesta).

Tavallisimpia lupa-asioita kunnassamme ovat eläinsuojien ympäristölupahakemukset ja murskausasemien ympäristölupahakemukset. Myös käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maaperään on luvanvaraista.

Vapautushakemus vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta osoitetaan elinympäristölautakunnan lupajaokselle.

Ilmoitukset

Tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Tällaisia toimintoja ovat muun muassa 

Rekisteröinti

Vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavissa toiminnoissa voi ympäristöluvan sijaan riittää rekisteröintimenettely. Rekisteröintimenettely koskee muun muassa osaa energiantuotantolaitoksista ja nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista sekä asfalttiasemista. Kaikki rekisteröinnin piirissä olevat toiminnat voit tarkistaa ympäristönsuojelulaista.

Tee rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminnan saa aloittaa, kun ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Ympäristöministeriön kysely

Ympäristöministeriön kysely asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa

Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa kansalaisten näkökulmasta maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen tueksi. Kysely on avoinna 15. elokuuta 2019 saakka.

Tervetuloa vastaamaan ympäristöministeriön kyselyyn asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa kansalaisten näkökulmasta maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen tueksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta, tukea kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa elinympäristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä varmistaa, että lakiteksti on selkeä ja johdonmukainen. Uudistuksen valmistelusta vastaa ympäristöministeriö. Lisää tietoa maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta löytyy http://www.mrluudistus.fi-sivustolta.

Tässä kyselyssä pyritään kuulemaan asiakkaita, joilla on kokemusta etenkin kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvistä muutoshankkeista. Muutoshankkeella tarkoitetaan esimerkiksi kaavoitusta, talon rakentamista, lunastusmenettelyä, tonttijakoa, katusuunnittelua tai muuta vastaavaa ympäristön maankäytön muuttamisen hanketta tai päätöstä, jonka kunnan tai valtion viranomainen hyväksyy.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia, ja se on avoinna 15.8.2019 asti.

Kysely löytyy myös otakantaa.fi -sivulta nimellä Kysely asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa

Lähikuva kannettavasta tietokoneesta, jonka näytöllä on kuvia erilaisista kaavoista ja symboleista.

Yhteystiedot

Sari Kettunen

Valvontainsinööri
0400 428 653
sari.kettunen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute