Ympäristöluvat pääkuva

Navigaatiovalikko

Ympäristöluvat sisältö

Ympäristöluvat

Hae ympäristölupaa tai tee ilmoitus, jos toiminta aiheuttaa ympäristöhaittaa.

Ympäristöluvat

Ympäristönsuojelulaki kertoo, mitkä toimenpiteet tarvitsevat ympäristöluvan. 

Osan ympäristöluvista ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja osan aluehallintovirasto. Työnjako löytyy ympäristönsuojeluasetuksesta. Liperissä ympäristölupahakemukset käsittelee elinympäristölautakunnan lupajaos. Liitä hakemukseen naapurien kirjalliset kuulemiset (kaikki omistajat kuultava, voidaan hoitaa kunnassa viran puolesta).

Tavallisimpia lupa-asioita kunnassamme ovat eläinsuojien ympäristölupahakemukset ja murskausasemien ympäristölupahakemukset. Myös käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maaperään on luvanvaraista.

Vapautushakemus vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta osoitetaan elinympäristölautakunnan lupajaokselle.

Ilmoitukset

Tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Tällaisia toimintoja ovat muun muassa 

Rekisteröinti

Vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavissa toiminnoissa voi ympäristöluvan sijaan riittää rekisteröintimenettely. Rekisteröintimenettely koskee muun muassa osaa energiantuotantolaitoksista ja nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista sekä asfalttiasemista. Kaikki rekisteröinnin piirissä olevat toiminnat voit tarkistaa ympäristönsuojelulaista.

Tee rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminnan saa aloittaa, kun ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Puhas tiedottaa: Biojäteastioihin ei sisäsäkkejä loppuvuoden aikana Ylämyllyn ja Joensuun keskustan alueilla

Puhas tiedottaa: Biojäteastioihin ei sisäsäkkejä loppuvuoden aikana Ylämyllyn ja Joensuun keskustan alueilla

Puhas tiedottaa, että se ei laita biojäteastioihin sisäsäkkejä marras- ja joulukuussa Joensuun keskustan ja Liperin Ylämyllyn alueilla. Kokeilulla tutkitaan, onko sisäsäkeillä vaikutusta astioiden likaantumiseen tai jäätymiseen. Biojäteastiaa voi kokeilun aikana käyttää normaalisti, vaikka sisäsäkki puuttuu.

Ennen biojätteen keräysastiaan laittamista nesteet tulee imeyttää ja pakata biojäte paperi-, sanomalehti- tai biohajoavaan pussiin. Jätteiden pakkaaminen estää astian likaantumista ja pakkasilla jätteen jäätymistä kiinni astiaan.

Lisätiedot: Hanna Mutanen, logistiikkapäällikkö, 040 778 6064, hanna.mutanen@puhas.fi.

Puhaksen jäteastioita ulkona kesäisenä päivänä

Yhteystiedot

Sari Kettunen

valvontainsinööri
 0400 428 653
sari.kettunen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Suvi Kärmeniemi

Ympäristösuunnittelija
 050 412 3898
suvi.karmeniemi@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute