Ympäristöluvat pääkuva

Navigaatiovalikko

Ympäristöluvat sisältö

Ympäristöluvat

Hae ympäristölupaa tai tee ilmoitus, jos toiminta aiheuttaa ympäristöhaittaa.

Ympäristöluvat

Ympäristönsuojelulaki kertoo, mitkä toimenpiteet tarvitsevat ympäristöluvan. 

Osan ympäristöluvista ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja osan aluehallintovirasto. Työnjako löytyy ympäristönsuojeluasetuksesta. Liperissä ympäristölupahakemukset käsittelee elinympäristölautakunnan lupajaos. Liitä hakemukseen naapurien kirjalliset kuulemiset (kaikki omistajat kuultava, voidaan hoitaa kunnassa viran puolesta).

Tavallisimpia lupa-asioita kunnassamme ovat eläinsuojien ympäristölupahakemukset ja murskausasemien ympäristölupahakemukset. Myös käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maaperään on luvanvaraista.

Vapautushakemus vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta osoitetaan elinympäristölautakunnan lupajaokselle.

Ilmoitukset

Tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Tällaisia toimintoja ovat muun muassa 

Rekisteröinti

Vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavissa toiminnoissa voi ympäristöluvan sijaan riittää rekisteröintimenettely. Rekisteröintimenettely koskee muun muassa osaa energiantuotantolaitoksista ja nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista sekä asfalttiasemista. Kaikki rekisteröinnin piirissä olevat toiminnat voit tarkistaa ympäristönsuojelulaista.

Tee rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminnan saa aloittaa, kun ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Liperin kunnan vuosihakkuut alkavat

Liperin kunnan vuosihakkuut alkavat

Liperin kunta kilpailutti vuoden 2019 vuosihakkuut syksyn 2019 aikana. Hakkuiden toteuttajaksi valittiin UPM Metsä.

Metsäsuunnitelman mukaisesti ajoitetut hakkuut 2019 vuoden osalta ovat alkaneet. Liperin kunnan metsäsuunnitelman on laatinut Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistys.

Suunnitelluille leimikoille tarvittavat maisematyöluvat 19-0223-MAI (kirkonkylä) ja 19-0224-MAI (Ylämylly) on rakennustarkastaja myöntänyt 28.8.2019. Kahden viikon oikaisuvaatimusajan aikana ei tullut valituksia.

Kilpailutukseen saapui kaksi tarjousta. Tarjouksen tekivät UPM Metsä ja Binderholz Nordic Oy. Liperin kunnan elinympäristölautakunta on 8.10.2019 kokouksessaan § 138 valinnut tarjousvertailun perusteella parhaan tarjouksen tehneen UPM Metsän kunnan 2019 vuosihakkuiden toteuttajaksi.

Puukauppasopimus on allekirjoitettu UPM Metsän kanssa 25.10.2019.

UPM Metsä on aloittanut leimikoiden nauhoituksen ja hakkuut suoritetaan viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Pääosa hakkuista on harvennushakkuuta ja ne sijoittuvat Ylämyllyn Jyrinkylän alueille. Hakkuutyömaita on myös Liperin kirkonkylällä. Tarkempi kuvaus leimikoista on leimausselosteessa.

Taajama-alueen leimikoilta kuviot 297, 298, 299, 300 ja 302 Jyrinkylässä hakkuutähteet kerätään hakkuun yhteydessä talteen. Harvennukset tehdään alueen virkistyskäyttö huomioiden. Jyrinlenkin hiihtoladun osalta hakkuut pyritään ajoittamaan hiihtokauden loppuun. Metsänhoidolla pyritään ehkäisemään metsätuhoja ja näin turvataan alueen viihtyvyyden säilyminen.

Alla leimausselosteessa oleva työmaakartat kuvina:

Kirkonkylän vuosihakkuiden työmaakartta

Välikankaan vuosihakkuiden työmaakartta

Jyrinkylän vuosihakkuiden työmaakartta

Honkalammen vuosihakkuiden työmaakartta

Liperin kunnan logo harmaalla pohjalla.

Lisätietoja:

Yhteystiedot

Jouni Martikainen

Valvontainsinööri
 0400 428 653
jouni.martikainen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute