Pääkuva tontinomistajan velvollisuudet

Navigaatiovalikko

Tontinomistajan velvollisuudet sisältö

Tontinomistajan velvollisuudet

Tontinomistajilla on katujen kunnossapitoon ja puhtaanapitoon liittyviä velvollisuuksia.

Tiivistetysti katujen kunnossapito kuuluu kunnalle siltä osin, kun sitä ei ole kunnossapitolaissa säädetty tontinomistajan tehtäväksi.

Liperin kunta hoitaa joitakin sellaisiakin velvollisuuksia, jotka on laissa määritelty kiinteistön omistajan vastuulle. Tällaisia ovat

  • lumen, jään ja lumivallien poistaminen jalkakäytävältä tontin kohdalla
  • liukkauden torjuminen ja hiekoitukseen käytettävän kiviaineksen poistaminen jalkakäytävältä tontin kohdalla
  • jalkakäytävän viereisen katuojan ja sadevesikourun pitäminen vapaana lumesta ja jäästä tontin kohdalla

Liperin kunnan taajamissa kevyen liikenteen väylät ovat pääasiassa yhdistettyjä jalankulku- ja pyöräteitä, joiden kunnossapito kuuluu kunnalle.

Kulkutien kunnossapitoon liittyvät velvollisuudet

Tontinomistaja vastaa aina tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta. Siihen kuuluu muun muassa

  • Tonttiliittymän alla olevan avo-ojarummun pitäminen toimivana läpi vuoden poistamalla siitä sadevesien kulkua estävä jää, lumi, lehdet ja roskat
  • Kulkutien auraaminen ja tonttiliittymään auraamisen vuoksi kertyneen lumivallin poistaminen
  • Muut kunnossapitolain 3 §:ssä määritellyt kunnossapitotehtävät

Huomaa, että lumien siirto liittymästä ja tontin alueelta katualueelle on kielletty. Kiinteistön omistaja vastaa kadulle siirretyn lumen aiheuttamista vahingoista kadun käyttäjille. Lisäksi menettely saattaa häiritä naapurisopua.

Puhtaanapitoon liittyvät velvollisuudet

  • Kadun pitäminen puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka, mukaan lukien jalkakäytävä, pyörätie sekä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä. Kadun kulmauksessa puhtaanapitovelvollisuus ulottuu tämän alueen ulkorajojen leikkaukseen saakka.
  • Jos katualueella on istutuksia, tontinomistajan velvollisuus pitää katu puhtaana ulottuu enintään 24 metrin etäisyydelle tontin rajasta. Istutukset ja istutusalue eivät kuulu tontinomistajan puhtaanapitovelvollisuuksiin.
  • Tontille johtavien kulkuteiden puhtaanapito, myös istutusalueen kautta tontille johtavat kulkutiet mukaan lukien.
  • Tontille välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueen puhtaanapito enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta. Tähän kuuluu roskien poistaminen, nurmikon leikkaaminen, rikkaruohojen poisto ja alueen muu puhtaanapito.

Katso myös nämä tontiomistajan velvollisuudet

Katso myös nämä

Yhteystiedot

Pekka Tapio

infrapäällikkö
 050 563 6226
pekka.tapio@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Mikko Rouhiainen

ulkoaluetyönjohtaja
 050 476 0252
mikko.rouhiainen@liperi.fi
Selkärannantie 1, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute