Mitä viemariin ei saa laittaa pääkuva

Navigaatiovalikko

Mitä viemäriin ei saa laittaa sisältö

Mitä viemäriin ei saa laittaa

Haitallisia ja vaarallisia aineita ei pidä laskea viemäreihin.

Viemäriin ei saa laskea

  • haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä vesiä, joista on erikseen valtioneuvoston päätöksissä tai viranomaismääräyksissä säädetty tai määrätty
  • vesiä, jotka ovat vahingollisia viemärien, pumppaamojen ja puhdistamojen toiminnalle, jätevesilietteen käsittelylle ja hyötykäytölle tai vastaanottavalle vesistölle
  • bensiiniä, liuottimia tai palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita tai muita ongelmajätteitä
  • esineitä, tekstiilejä, metalleja, hiekkaa, multaa, lasia, kumia, muovia, rasvaa, öljyä tai muita yhdyskunta- tai teollisuusjätteitä, jotka saattavat aiheuttaa viemärin tukkeutumista tai vaikeuttaa viemärivesien käsittelyä
  • ainetta, joka reagoidessaan viemäriveden kanssa voi aiheuttaa tukkeutumista, myrkkyjä, syöpymistä tai viemäriveden merkittävää lämmön nousua
  • myrkkyjä tai myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita, happoja tai viemärilaitoksen rakenteita syövyttäviä aineita
  • viemärivettä, jonka pH yleisen viemärin liitoskohdassa on pienempi kuin 6,0 tai suurempi kuin 11,0
  • suurta hetkellistä vesimäärää tai suurta määrää vettä, jonka lämpötila ylittää +40 celsiusastetta
  • viemärilaitoksen tai purkuvesistön kannalta muita vahingollisia tai myrkyllisiä aineita tai aineita, jotka vaarantavat viemäriverkoston tai puhdistamon toimintaa tai vaarantavat työntekijöiden terveyden

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Kirkonkylän vesitornin korjaustyöt alkavat viikolla 33

Kirkonkylän vesitornin korjaustyöt alkavat viikolla 33

Liperin kunta on solminut 3.7.2019 urakkasopimuksen Provetek Oy:n kanssa kirkonkylän vesitornin saneeraustöistä.

Työt ovat käynnistymässä viikolla 33 ja sopimuksen mukaan ne valmistuvat vuoden 2019 loppuun mennessä säävarauksella (osa maalaus ja pinnoitustöistä voi jäädä sääolosuhteista johtuen kevääseen 2020). Töiden aloittamista on viivästyttänyt urakoitsijavalinnasta markkinaoikeuteen tehty valitus.

Rakennustyöstä aiheutuu lähialueen kiinteistöille normaalia rakennustyöhön liittyvää liikennettä ja melua. Työt suoritetaan arkipäivinä.

Vesihanasta lasketaan vettä pulloon

Urakoitsijan puolelta yhdyshenkilönä toimii:

Kunnan puolelta hankkeen yhdyshenkilöinä toimivat:

Yhteystiedot

Kari Riikonen

Yhdyskuntainsinööri
0400 279 991
kari.riikonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute