Pääkuva tontinomistajan velvollisuudet

Navigaatiovalikko

Tontinomistajan velvollisuudet sisältö

Tontinomistajan velvollisuudet

Tontinomistajilla on katujen kunnossapitoon ja puhtaanapitoon liittyviä velvollisuuksia.

Tiivistetysti katujen kunnossapito kuuluu kunnalle siltä osin, kun sitä ei ole kunnossapitolaissa säädetty tontinomistajan tehtäväksi.

Liperin kunta hoitaa joitakin sellaisiakin velvollisuuksia, jotka on laissa määritelty kiinteistön omistajan vastuulle. Tällaisia ovat

  • lumen, jään ja lumivallien poistaminen jalkakäytävältä tontin kohdalla
  • liukkauden torjuminen ja hiekoitukseen käytettävän kiviaineksen poistaminen jalkakäytävältä tontin kohdalla
  • jalkakäytävän viereisen katuojan ja sadevesikourun pitäminen vapaana lumesta ja jäästä tontin kohdalla

Liperin kunnan taajamissa kevyen liikenteen väylät ovat pääasiassa yhdistettyjä jalankulku- ja pyöräteitä, joiden kunnossapito kuuluu kunnalle.

Kulkutien kunnossapitoon liittyvät velvollisuudet

Tontinomistaja vastaa aina tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta. Siihen kuuluu muun muassa

  • Tonttiliittymän alla olevan avo-ojarummun pitäminen toimivana läpi vuoden poistamalla siitä sadevesien kulkua estävä jää, lumi, lehdet ja roskat
  • Kulkutien auraaminen ja tonttiliittymään auraamisen vuoksi kertyneen lumivallin poistaminen
  • Muut kunnossapitolain 3 §:ssä määritellyt kunnossapitotehtävät

Huomaa, että lumien siirto liittymästä ja tontin alueelta katualueelle on kielletty. Kiinteistön omistaja vastaa kadulle siirretyn lumen aiheuttamista vahingoista kadun käyttäjille. Lisäksi menettely saattaa häiritä naapurisopua.

Puhtaanapitoon liittyvät velvollisuudet

  • Kadun pitäminen puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka, mukaan lukien jalkakäytävä, pyörätie sekä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä. Kadun kulmauksessa puhtaanapitovelvollisuus ulottuu tämän alueen ulkorajojen leikkaukseen saakka.
  • Jos katualueella on istutuksia, tontinomistajan velvollisuus pitää katu puhtaana ulottuu enintään 24 metrin etäisyydelle tontin rajasta. Istutukset ja istutusalue eivät kuulu tontinomistajan puhtaanapitovelvollisuuksiin.
  • Tontille johtavien kulkuteiden puhtaanapito, myös istutusalueen kautta tontille johtavat kulkutiet mukaan lukien.
  • Tontille välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueen puhtaanapito enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta. Tähän kuuluu roskien poistaminen, nurmikon leikkaaminen, rikkaruohojen poisto ja alueen muu puhtaanapito.

Katso myös nämä tontiomistajan velvollisuudet

Katso myös nämä

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Infrapäällikön virka ja liikunta- ja ulkopaikkamestarin tehtävä haettavana

Infrapäällikön virka ja liikunta- ja ulkopaikkamestarin tehtävä haettavana

Liperin kunta hakee liikunta- ja ulkopaikkamestaria sekä infrapäällikköä. Hakuaika molempiin työpaikkoihin päättyy 19. helmikuuta 2021 klo 15:00.

Haemme Liperin kuntaan vakituiseen virkaan infrapäällikköä. Infrapäällikön tehtäväkenttään kuuluvat teiden, katujen ja aukioiden sekä muiden liikenne- ja yleisten alueiden sekä kunnallisteknisten verkostojen ja -järjestelmien rakennuttaminen, kunnossapito ja kehittäminen. Strateginen infrasuunnittelu sekä toteuttamisen ohjaus ja valvonta ovat myös tärkeä osa tehtävää.

Infrapäällikkö toimii vesihuoltopäällikön varahenkilönä vesihuoltolaitoksen kehittämisessä ja lakisääteisten tehtävien hoitamisessa sekä sijaistaa lakisääteiset vuosilomat ja mahdolliset muut poissaolot.

Liikunta- ja ulkopaikkamestarin tehtäväkenttään kuuluu huolehtia ja vastata kunnan kasvavien liikunta- ja vapaa-aika-alueiden ja tehtävien kokonaisuudesta. Liikunta- ja ulkopaikkamestari toimii lähiesimiehenä kolmelle liikuntapaikkahoitajalle ja yhdelle ulkoaluetyöntekijälle, iltavalvojille sekä muille määräaikaistyöntekijöille.

Liikunta- ja ulkopaikkamestari vastaa liikunta- ja ulkoalueiden rakennuttamisesta, rakentamisesta ja kausihoidosta sekä liikuntapaikkojen ympärivuotisesta ylläpidosta ja lakisääteisistä huolloista ja tarkastuksista. Lisäksi liikunta- ja ulkopaikkamestari toimii vapaa-aikapäällikön työparina liikunta-alueiden suunnitelmallisessa kehittämisessä ja hanketyössä. Tehtävään kuuluu sekä ulkona työskentelyä että toimistotöitä.

Hakuaika molempiin työpaikkoihin päättyy 19. helmikuuta 2021 klo 15:00.

Tarkemmat tiedot työpaikoista löydät ylläolevien linkkien kautta Kuntarekry-sivultamme. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jouni Pekonen, p. 050 467 3533, tai hallintosihteeri Tanja Jänis, tanja.janis@liperi.fi.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen.

Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta. Myös postitse lähetetyt hakemukset käsitellään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmässä.

Hakemusten postitusosoite on Liperin kunta, PL 20, 83101 Liperi.

Liperin kirkonkylän koulukeskus ilmakuvana

Yhteystiedot

Kimmo Kaukoranta

kunnallistekniikan insinööri
 050 563 6226
kimmo.kaukoranta@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Mikko Rouhiainen

ulkoaluetyönjohtaja
 050 476 0252
mikko.rouhiainen@liperi.fi
Selkärannantie 1, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute