Navigaatiovalikko

Sidonnaisuusilmoitukset sisältö

Sidonnaisuusilmoitukset

Keskeisten päättäjien ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet ovat kaikkien luettavissa.

Keskeisissä tehtävissä Liperissä toimivat luottamushenkilöt sekä viranhaltijat ilmoittavat julkisesti, missä kaikissa johtotehtävissä tai luottamustoimissa he toimivat Liperin kunnan lisäksi.

Kun sidonnaisuudet ovat kaikkien nähtävillä, päätöksenteko ja hallinto toimivat avoimesti ja liperiläiset pystyvät itse arvioimaan vaikuttavatko sidonnaisuudet päätöksiin.

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään, että päätöksenteko olisi mahdollisimman avointa.

Sidonnaisuusilmoituksissa kerrotaan johtotehtävistä tai luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan (liittyy elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan) sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kunnanhallituksen puheenjohtajat ja -jäsenet
  • lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat (myös keskusvaalilautakunta)
  • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet (elinympäristölautakunta ja sen lupajaos) - velvollisuus koskee myös toimielinten varajäseniä

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:

  • kunnanjohtaja
  • kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät

Ilmoitus sidonnaisuuksista täytyy tehdä kahden kuukauden kuluessa tehtävään valitsemisesta. Mahdolliset muutokset sidonnaisuuksissa on ilmoitettava heti.

Sidonnaisuusilmoituksen tai muutoksen aiemmin ilmoitettuun voit tehdä tästä

Liperin kunnan sidonnaisuusilmoitukset voit katsoa tästä:
Sidonnaisuusilmoitukset
Sidonnaisuusilmoitusten rekisteriseloste 

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Kuoringan vesiensuojeluyhdistyksen puheenjohtajaksi Jari Rouvinen

Kuoringan vesiensuojeluyhdistyksen puheenjohtajaksi Jari Rouvinen

Liperissä sijaitseva Kuorinka kuuluu Euroopan laajuiseen Natura 2000 -suojeluverkostoon ja edustaa luontotyypiltään niukkaravinteisia järviä, joissa on runsaasti pohjaversokasvillisuutta.

Kuoringan vesiensuojeluyhdistyksen perustamiskokous pidettiin Liperin Penttilä-salissa 30.9.2020 klo 18.30.

Perustamiskokoukseen osallistui noin 20 henkilöä, ja joukossa oli niin paikallisia asukkaita kuin kesämökkiläisiä. Yhteistyössä oli mukana myös Kuoringan osakaskunta, Liperin kunta, Liperin mökkiläistoimikunta, Salokylän kyläyhdistys, Pohjois-Karjalan ELY-keskus sekä KAIPO-verkko.

Perustamisen yhteydessä muodostettiin hallitus, jonka puheenjohtajaksi valittiin Jari Rouvinen.

Kuorinka on erityislaatuinen järvi sen kirkkauden, karuuden ja sijaintinsa vuoksi. Järvi kuuluu Euroopan laajuiseen Natura 2000 -suojeluverkostoon ja edustaa luontotyypiltään niukkaravinteisia järviä, joissa on runsaasti pohjaversokasvillisuutta. Järven veden viipymäaika on hyvin pitkä, mikä tekee sen kuormitukselle herkäksi ekosysteemiksi.

Kuoringan vesiensuojeluyhdistys perustettiin, jotta jatkossakin erityislaatuisen Kuoringan tila säilyisi hyvänä. Luontoarvojen lisäksi Kuoringalla on tärkeä merkitys alueen virkistyskäytölle ja kalastukselle. Vesiensuojeluyhdistyksellä on mahdollisuus hakea rahoitusta erilaisiin järven tilaa säilyttäviin ja virkistyskäyttöä lisääviin toimiin.

Kuorinka-järven rantahiekkaa ja kiviä kesällä kuvattuna

Puheenjohtajan nuija pöydällä

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute