Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu pääkuva

Navigaatiovalikko

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu sisältö

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu

Erityistapauksissa voit tarvita rakennushankkeeseen poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun.

Ennen kuin haet poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua, ole yhteydessä maankäyttöpäällikköön ja kysy etukäteen edellytyksiä luvalle. Näin voit välttyä turhalta hakuprosessilta. Maankäyttöpäällikkö antaa tarvittaessa myös ohjeita hakemuksen täyttöön. Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusohjeet 

Tällä hetkellä maankäyttöpäällikköä sijaistaa tekninen johtaja Jouni Pekonen.

Täydellisten suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemusten käsittelyaika on noin 6 kuukautta.

Poikkeamispäätös

Jos suunnittelet rakennushanketta, joka on vastoin voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa tai sen alueella on voimassa rakennuskielto, voit hakea poikkeamispäätöstä.

Hae poikkeamispäätöstä lomakkeella. Esitä poikkeamishakemuksessa perustelut poikkeamiselle ja arvio poikkeamisen keskeisistä vaikutuksista.

Poikkeamispäätökseen vaadittavat liitteet ovat samat kuin alla luetellut suunnittelutarveratkaisuhakemuksen liitteet. 

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisun tarvitset, kun rakennat alueelle, joka on määritelty rakennusjärjestyksessä tai kaavassa suunnittelutarvealueeksi tai kun alueen käyttö vaatii erityisiä toimenpiteitä, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamista tai vapaa-alueiden järjestämistä.

Hae suunnittelutarveratkaisua lomakkeella. Liitä suunnittelutarveratkaisuhakemukseen

  • Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta rakennuspaikkaan (kauppakirja tai vuokrasopimus) yhtenä kappaleena, jos hakija ei ole voimassa olevan lainhuutotodistuksen mukainen omistaja
  • Asemapiirros 2 kpl
  • Muita selventäviä piirroksia tarvittaessa yksi kutakin
  • Virallinen karttaote, joka voidaan liittää hakemukseen kunnassa maankäytön taksan mukaisella hinnalla
  • Selvitykset naapureiden kuulemisesta
    • Hakijan kuullessa naapurit, naapurikiinteistön omistajien allekirjoitukset tarvitaan kuulemislomakkeen lisäksi myös liitteenä toimitettavaan asemapiirrokseen.
  • Valtakirja tarvittaessa

Huomaa, että hakemuksessa ja naapurien kuulemisissa tulee olla kaikkien kiinteistönomistajien tai haltijoiden allekirjoitukset tai valtakirjat.

Hae myös rakennuslupa

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu ovat voimassa kaksi vuotta. Niiden lisäksi tarvitset aina rakennusluvan, joka on haettava poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun voimassaoloaikana.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Liperin Korpivaaran tuulipuistohanke etenee - rakentamisesta vastaa OX2

Liperin Korpivaaran tuulipuistohanke etenee - rakentamisesta vastaa OX2

Tuulivoimapuiston rakentaminen Liperin Korpivaaraan etenee. Tuulipuistoon tulee neljä tuulivoimalaa. Hanke siirtyi lokakuussa Tuulialfalta uusiutuvan energian yhtiö OX2:lle, joka vastaa myös hankkeen rakentamisesta.

Tuulipuiston toteuttaminen on aloitettu lokakuussa tuulihavaintomaston pystytyksellä. Ennen lopullisen voimalamallin valintaa halutaan alueelta vielä tarkempia tuulisuustietoja. Tämänhetkisen aikataulun mukaan tuulipuiston pohjustus- ja rakennustyöt alkavat vuoden 2020 aikana. Tuulivoimapuiston on määrä valmistua kaupalliseen käyttöön vuosien 2021-2022 aikana.

Suunnittelutarveratkaisu tuulivoimapuistolle ja rakennusluvat voimaloille on hyväksytty vuonna 2016. Rakennusluvan mukaan Korpivaaran tuulivoimapuistoon suunnitteilla olevien voimaloiden enimmäiskorkeus tulee olemaan 236 metriä ja enimmäislähtömelutaso 106 desibeliä. Korkeudella tarkoitetaan voimalan lavan pyyhkäisykorkeutta.

Liperin Korpivaaran tuulivoimapuisto tullaan liittämään Fingridin 110 kilovoltin Kontiolahti-Huutokoski-voimalinjaan.

Liperi on mukana hiilineutraalien kuntien HINKU-verkostossa, joka pyrkii pienentämään kuntien hiilijalanjälkeä. Hiilineutraaliustavoitetta edistää myös Korpivaaran tuulipuistohanke. Tuulivoima on kotimaista, päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa.

Tällä hetkellä OX2:lla on Suomessa rakenteilla kuusi tuulipuistoa.

OX2 viestii hankkeen etenemisestä, ja tulossa on muun muassa avoin keskustelutilaisuus kuntalaisille.

Lisätietoja antavat OX2:n Niklas Hokka (yhteystiedot alla), sekä maanantaista 28. lokakuuta alkaen Liperin kunnan rakennusvalvonta, rakennustarkastaja Raimo Ponkilainen, raimo.ponkilainen@liperi.fi.

Alla videoupotuksena koostevideo Lapuan Jouttikallion tuulipuiston rakentamisesta:

Kolme tuulivoimalaa Jouttikallion tuulipuistossa.

Lisätietoja hankkeesta:

Yhteystiedot

Altti Lukkari

kaavasuunnittelija
 050 351 9293
altti.lukkari@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute