Perhekeskus pääkuva

Navigaatiovalikko

Perhekeskus sisältö

Perhekeskus

Perhekeskus on verkostomainen toimintamalli, joka auttaa perheiden ongelmatilanteissa, kriiseissä ja huolissa.

Perhekeskus on lapsille, nuorille ja perheille suunnattu palvelujen kokonaisuus. Siihen kuuluu esimerkiksi hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut. Perhekeskus yhteensovittaa kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa.

Perhekeskusverkoston asiakkaita ovat kaikki kunnan alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä.

Perhekeskustoiminnassa työskentelee psykologeja, sosiaalityöntekijä, kuraattoreita, puheterapeutti, toimintaterapeutti, perheohjaaja, perhetyöntekijä ja lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä.

Perheneuvolan palvelut

Perheneuvola kuuluu perhekeskuksen palveluverkostoon ja se auttaa perheen tarpeiden mukaan räätälöidysti. Aihepiirejä ovat esimerkiksi seuraavat:

  • ikäkausikriisit
  • perheen kehitysvaiheisiin ja elämäntilanteisiin liittyvät kriisit tai muu vaikea perhetilanne
  • vanhemmuuden ongelmat
  • varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
  • avioeron jälkeiset pulmat
  • epäily lapsen viivästyneestä kehityksestä
  • lapsen tai nuoren käyttäytyminen huolestuttaa
  • lapsen vaikeus keskittyä, aggressiivisuus, kyvyttömyys toimia ryhmässä, vaikeus noudattaa rajoja, pelokkuus, arkuus, univaikeudet, jännitysoireet, lievä masennus

Työmuotoja ovat kotipalvelu, keskusteluapu, ryhmätoiminta, ohjaus ja neuvonta, kuntoutus ja terapia sekä lastenpsykiatrin palvelut. Perheneuvolan työntekijä voi tulla perheen kotiin tai muuhun lapsen kasvuympäristöön, tai apua voidaan antaa perhekeskuksen työpisteessä.

Perheneuvolan palvelut järjestää Liperin kunnan alueella Siun sote. Siun soten perheneuvolan yhteystiedot löytyvät täältä.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Honkalampi-keskuksen koulu siirtyy elokuussa Siun sotelta Liperin kunnalle

Honkalampi-keskuksen koulu siirtyy elokuussa Siun sotelta Liperin kunnalle

Samalla kun koulu siirtyy Liperin kunnan vastuulle, sen nimi muuttuu Honkalammen kouluksi.

Honkalampi-keskuksen koulu siirtyy 1.8.2022 Siun sotelta Liperin kunnan järjestämisvastuulle. Samalla koulun nimi muuttuu Honkalammen kouluksi.

Honkalampi-keskuksen koulu antaa perusopetusta vaikeasti kehitysvammaisille, autistisille sekä psyykkisesti sairaille oppilaille. Koulu on toiminut tähän saakka Siun soten erityishuollon yhteydessä. Uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevan lain mukaan hyvinvointialueilla ei ole mahdollisuutta siihen, että sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaisivat opetusta.

Liperin kunta ja Siun sote ovat valmistelleet perusopetustoiminnan siirtämistä kunnan vastuulle lakimuutosta ennakoiden. Liperin kunnanhallitus ja Siun soten yhtymähallitus hyväksyivät liikkeenluovutussopimuksen kesäkuussa 2021. Tavoitteena on varmistaa mahdollisimman joustava siirtymä opetuksen järjestäjien välillä niin, että oppilaille ja heidän vanhemmilleen siirto toteutuu helposti ja koulunkäynti jatkuu elokuussa entiseen malliin, tutussa ympäristössä Honkalammella.

Honkalampi-keskuksen kouluun oppilaat tulevat kotikuntiensa päätösten mukaisesti suorittamaan esi- tai perusopetusta. Liperin kunta laatii jokaisen oppilaan kotikunnan kanssa uuden sopimuksen opetuksen järjestämisestä kesäkuussa 2022. Sopimusten laatiminen ei vaadi toimenpiteitä oppilaiden huoltajilta.

Osa koulun yhteistiedoissa muuttuu 1.8.2022 alkaen. Oppilaiden huoltajille ilmoitetaan uusista yhteystiedoista syksyllä lukukauden alkaessa. Koulun verkkosivut löytyvät 1.8.2022 alkaen osoitteesta https://peda.net/liperi/honkalammen-koulu.

Karttapallo.

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute