Muut luvat pääkuva

Navigaatiovalikko

Muut luvat sisältö

Muut luvat

Täältä näet muut rakentamiseen liittyvät luvat.

Jatkoaikalupa

Voit hakea rakennusluvalle tai toimenpideluvalle jatkoaikaa, jos lupapäätöksessä mainittu luvan voimassaoloaika ei riitä. Rakennusluvan mukaiset työt tulee aloittaa kolmen vuoden sisällä ja saattaa loppuun viiden vuoden sisällä luvan lainvoimaisuudesta, muutoin lupa raukeaa. Toimenpideluvan mukaiset työt tulee saattaa loppuun kolmen vuoden sisällä, muutoin lupa raukeaa.

Rakennusvalvonta voi myöntää rakennusluvalle jatkoaikaa kaksi vuotta töiden aloittamista varten ja rakennus- ja toimenpideluvalle enintään kolme vuotta töiden loppuun saattamista varten. Aloittamista varten jatkoaikaa voidaan myöntää vain kerran. Loppuun saattamiselle jatkoaikaa myönnetään harkinnan perusteella enintään kolme vuotta kerrallaan. 

Hae jatkoaikaa rakennusvalvonnasta. Jatkoaikalupa on maksullinen.

Lupavalmistelija, p. 040 630 0182.

Jatkoaikaa ei voi hakea poikkeamispäätöksille tai suunnittelutarveratkaisuille. Jätä rakennuslupahakemus vireille niiden voimassaoloaikana.

Muutoslupa

Tarvitset muutosluvan, jos poikkeat lupapäätöksessä hyväksytyistä suunnitelmista olennaisesti tai niin, että muutos vaikuttaa naapureiden asemaan. Esimerkiksi muutokset rakennuksen koossa vaativat muutosluvan.

Hae lupaa rakennusvalvonnasta ja laita liitteeksi pätevän suunnittelijan tekemät piirustukset. Tarvittaessa mukaan pitää liittää myös uudet tai päivitetyt RH3- ja RH4-lomakkeet.

Vähäiset muutokset

Jos muutosluvan edellytykset eivät täyty ja muutokset ovat vähäisiä, rakennustarkastaja tai valvontainsinööri voi hyväksyä muutokset niin sanotusti työnaikaisena muutoksena.

Hyväksytä lupaan liittyvät muutokset aina viranomaisella ennen katselmusta. Jos katselmuksilla havaitaan lupapiirustusten vastaisia ratkaisuja, katselmusta ei välttämättä voida hyväksyä.

Kokoontumistilapäätös

Kokoontumistilapäätös kertoo tietyssä tilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärän. Kokoontumistilapäätöksiä tarvitaan muun muassa ravintoloissa, kouluissa ja muissa julkisissa tiloissa. Se on kiinnitettävä näkyvälle paikalle kokoontumistilaan.

Maisematyölupa

Maisematyöluvan tarvitset puiden kaatamiseen tai maanrakennustöihin, jotka muuttavat olennaisesti maisemaa.

Liperissä rakennustarkastaja ratkaisee maisematyöluvan tarpeen ja maisematyölupahakemukset. Hae lupaa rakennusvalvonnasta ja laita liitteeksi suunnittelijan tekemä asemapiirustus, jossa puiden kaataminen on esitetty. Muista, että naapurit tulee kuulla myös maisematyöluvan yhteydessä.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Liperin Korpivaaran tuulipuistohanke etenee - rakentamisesta vastaa OX2

Liperin Korpivaaran tuulipuistohanke etenee - rakentamisesta vastaa OX2

Tuulivoimapuiston rakentaminen Liperin Korpivaaraan etenee. Tuulipuistoon tulee neljä tuulivoimalaa. Hanke siirtyi lokakuussa Tuulialfalta uusiutuvan energian yhtiö OX2:lle, joka vastaa myös hankkeen rakentamisesta.

Tuulipuiston toteuttaminen on aloitettu lokakuussa tuulihavaintomaston pystytyksellä. Ennen lopullisen voimalamallin valintaa halutaan alueelta vielä tarkempia tuulisuustietoja. Tämänhetkisen aikataulun mukaan tuulipuiston pohjustus- ja rakennustyöt alkavat vuoden 2020 aikana. Tuulivoimapuiston on määrä valmistua kaupalliseen käyttöön vuosien 2021-2022 aikana.

Suunnittelutarveratkaisu tuulivoimapuistolle ja rakennusluvat voimaloille on hyväksytty vuonna 2016. Rakennusluvan mukaan Korpivaaran tuulivoimapuistoon suunnitteilla olevien voimaloiden enimmäiskorkeus tulee olemaan 236 metriä ja enimmäislähtömelutaso 106 desibeliä. Korkeudella tarkoitetaan voimalan lavan pyyhkäisykorkeutta.

Liperin Korpivaaran tuulivoimapuisto tullaan liittämään Fingridin 110 kilovoltin Kontiolahti-Huutokoski-voimalinjaan.

Liperi on mukana hiilineutraalien kuntien HINKU-verkostossa, joka pyrkii pienentämään kuntien hiilijalanjälkeä. Hiilineutraaliustavoitetta edistää myös Korpivaaran tuulipuistohanke. Tuulivoima on kotimaista, päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa.

Tällä hetkellä OX2:lla on Suomessa rakenteilla kuusi tuulipuistoa.

OX2 viestii hankkeen etenemisestä, ja tulossa on muun muassa avoin keskustelutilaisuus kuntalaisille.

Lisätietoja antavat OX2:n Niklas Hokka (yhteystiedot alla), sekä maanantaista 28. lokakuuta alkaen Liperin kunnan rakennusvalvonta, rakennustarkastaja Raimo Ponkilainen, raimo.ponkilainen@liperi.fi.

Alla videoupotuksena koostevideo Lapuan Jouttikallion tuulipuiston rakentamisesta:

Kolme tuulivoimalaa Jouttikallion tuulipuistossa.

Lisätietoja hankkeesta:

Yhteystiedot

Raimo Ponkilainen

rakennustarkastaja
 040 747 2200
raimo.ponkilainen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Kirsi Kuronen

Lupavalmistelija
 040 630 0182
kirsi.kuronen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Jouni Martikainen

Valvontainsinööri
 0400 428 653
jouni.martikainen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Lassi Vornanen

Kartoittaja
 050 448 9894
lassi.vornanen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute