Mitä viemariin ei saa laittaa pääkuva

Navigaatiovalikko

Mitä viemäriin ei saa laittaa sisältö

Mitä viemäriin ei saa laittaa

Haitallisia ja vaarallisia aineita ei pidä laskea viemäreihin.

Viemäriin ei saa laskea

  • haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä vesiä, joista on erikseen valtioneuvoston päätöksissä tai viranomaismääräyksissä säädetty tai määrätty
  • vesiä, jotka ovat vahingollisia viemärien, pumppaamojen ja puhdistamojen toiminnalle, jätevesilietteen käsittelylle ja hyötykäytölle tai vastaanottavalle vesistölle
  • bensiiniä, liuottimia tai palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita tai muita ongelmajätteitä
  • esineitä, tekstiilejä, metalleja, hiekkaa, multaa, lasia, kumia, muovia, rasvaa, öljyä tai muita yhdyskunta- tai teollisuusjätteitä, jotka saattavat aiheuttaa viemärin tukkeutumista tai vaikeuttaa viemärivesien käsittelyä
  • ainetta, joka reagoidessaan viemäriveden kanssa voi aiheuttaa tukkeutumista, myrkkyjä, syöpymistä tai viemäriveden merkittävää lämmön nousua
  • myrkkyjä tai myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita, happoja tai viemärilaitoksen rakenteita syövyttäviä aineita
  • viemärivettä, jonka pH yleisen viemärin liitoskohdassa on pienempi kuin 6,0 tai suurempi kuin 11,0
  • suurta hetkellistä vesimäärää tai suurta määrää vettä, jonka lämpötila ylittää +40 celsiusastetta
  • viemärilaitoksen tai purkuvesistön kannalta muita vahingollisia tai myrkyllisiä aineita tai aineita, jotka vaarantavat viemäriverkoston tai puhdistamon toimintaa tai vaarantavat työntekijöiden terveyden

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Vesimittarin lukemat ilmoitetaan jatkossa Vesitilin kautta

Vesimittarin lukemat ilmoitetaan jatkossa Vesitilin kautta

Aiemmin käytössä ollut sähköinen kanava Kulutus-Web poistuu käytöstä.

Liperin kunnassa siirrytään Vesitili-palvelun käyttöön toukokuussa 2024, ja vesimittarin lukemat ilmoitetaan jatkossa tämän palvelun kautta. Vesitilissä voi tarkastella myös esimerkiksi vedenkulutustietoja. Aiemmin käytössä ollut sähköinen kanava Kulutus-Web poistuu käytöstä.

Kirjautumista varten tarvitaan asiakas- ja käyttöpaikkanumero, jotka löytyvät vesilaskun selite-kohdasta.

Jos sähköisen ilmoituskanavan käyttö ei ole mahdollista, voi luentakortin kantaosan toimittaa myös postin kautta vesihuoltolaitokselle.

Liperin vesitorni kesäisenä päivänä

Lisätietoja:

Yhteystiedot

Kari Riikonen

Vesihuoltopäällikkö
 0400 279 991
kari.riikonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute