Mitä viemariin ei saa laittaa pääkuva

Navigaatiovalikko

Mitä viemäriin ei saa laittaa sisältö

Mitä viemäriin ei saa laittaa

Haitallisia ja vaarallisia aineita ei pidä laskea viemäreihin.

Viemäriin ei saa laskea

 • haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä vesiä, joista on erikseen valtioneuvoston päätöksissä tai viranomaismääräyksissä säädetty tai määrätty
 • vesiä, jotka ovat vahingollisia viemärien, pumppaamojen ja puhdistamojen toiminnalle, jätevesilietteen käsittelylle ja hyötykäytölle tai vastaanottavalle vesistölle
 • bensiiniä, liuottimia tai palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita tai muita ongelmajätteitä
 • esineitä, tekstiilejä, metalleja, hiekkaa, multaa, lasia, kumia, muovia, rasvaa, öljyä tai muita yhdyskunta- tai teollisuusjätteitä, jotka saattavat aiheuttaa viemärin tukkeutumista tai vaikeuttaa viemärivesien käsittelyä
 • ainetta, joka reagoidessaan viemäriveden kanssa voi aiheuttaa tukkeutumista, myrkkyjä, syöpymistä tai viemäriveden merkittävää lämmön nousua
 • myrkkyjä tai myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita, happoja tai viemärilaitoksen rakenteita syövyttäviä aineita
 • viemärivettä, jonka pH yleisen viemärin liitoskohdassa on pienempi kuin 6,0 tai suurempi kuin 11,0
 • suurta hetkellistä vesimäärää tai suurta määrää vettä, jonka lämpötila ylittää +40 celsiusastetta
 • viemärilaitoksen tai purkuvesistön kannalta muita vahingollisia tai myrkyllisiä aineita tai aineita, jotka vaarantavat viemäriverkoston tai puhdistamon toimintaa tai vaarantavat työntekijöiden terveyden

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Vesihuoltolaitos tiedottaa - varaudu pakkasiin

Vesihuoltolaitos tiedottaa - varaudu pakkasiin

Paras tapa suojautua vesimittarin ja vesikalusteiden jäätymiseltä on tilanteen ennakointi. Jos epäilet vesimittarin olevan jäässä tai havaitset sen rikkoutuneen, ota heti yhteyttä vesihuoltolaitokseen.

Korkeapaine on vahvistumassa Suomen ylle ja keli on muuttumassa pakkasten myötä kylmemmäksi. Vesimittarit ja -kalusteet ovat pakkasella jäätymisvaarassa. Tällöin on syytä palautella mieleen miten voi suojautua ikävältä jäätymiseltä.

Paras tapa suojautua vesimittarin ja vesikalusteiden jäätymiseltä on tilanteen ennakointi.

Kiinteistönomistajan on pakkasen varalta syytä huolehtia kiinteistön vesimittarin ja jäätymisvaarassa olevien vesikalusteiden suojaamisesta tarkastamalla vesimittaritilan (laitehuone, kellari ym.) lämmitys ja se, että ovet ja ilmanvaihtoventtiilit ovat kiinni. 

Vesimittari on asennettava paikkaan, missä se ei pääse jäätymään. Riittämättömästi suojatut vesimittarit ja -kalusteet jäätyvät pakkasella helposti. 

Vesihuoltolaitos laskuttaa kiinteistön omistajalta jäätymisen myötä rikkoutuneen vesimittarin uusimisen. Lisäksi vesimittarin ja muiden vesikalusteiden rikkoutuminen voi aiheuttaa huomattavia kustannuksia veden päästessä esim. talon rakenteisiin.

Kovien pakkasten aikana ja niiden jälkeenkin kannattaa harkita veden juoksuttamista pienellä virtaamalla, jolloin veden virtaus estää hyytymisen ja jäätymisen tulpaksi. Tämä menettely on suositeltavaa etenkin niissä omakotitaloissa, missä putkien jäätymistä on esiintynyt, eikä ongelmalle ole muistettu etsiä kesän aikana ratkaisua.

Lumen eristävää vaikutusta kannattaa myös hyödyntää suojaamalla tonttivesijohtolinja reilummalla lumikerroksella rakennuksen ulkopuolella.

Jäätymisvaara on syytä ottaa huomioon myös rakenteilla olevien talojen osalta tilanteessa, missä talo on liitetty jo vesijohtoverkostoon, mutta lämmitys on vielä puutteellista.

Tällöin helpoin keino vesijohtojen jäätymisen ehkäisemiseksi on kiinteistön vesijohtojen riittävä eristäminen. Myös väliaikaisen lämmityksen järjestäminen kylmiin tiloihin ehkäisee ikäviä jäätymisiä.

Jos epäilet vesimittarin olevan jäässä tai havaitset sen rikkoutuneen, ota heti yhteyttä vesihuoltolaitoksen laitosmiehiin:

 • Ylämylly, p. 0400 678 958 tai 0400 570 104
 • kirkonkylä ja Viinijärvi, p. 0400 573 688 tai 040 167 6508
 • Työajan ulkopuolella, p. 0400 575 447

Tonttivesijohdon jäätymisen osalta on syytä kääntyä sulatuksia suorittavien putkiurakoitsijoitten puoleen.

Villasukkien peittämät jalat, taustalla takka ja pöydällä muki

Yhteystiedot

Kari Riikonen

Vesihuoltopäällikkö
 0400 279 991
kari.riikonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Kimmo Kaukoranta

kunnallistekniikan insinööri
 050 563 6226
kimmo.kaukoranta@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute