Maksuton koulukuljetus

Navigaatiovalikko

Maksuton koulukuljetus sisältö

Maksuton koulukuljetus

Maksuttoman koulukuljetuksen voi saada muun muassa matkan pituuden tai vaarallisuuden perusteella.

Koulukuljetus on tietyissä tapauksissa maksutonta. Paikat maksuttomasta koulukuljetuksesta jaamme seuraavien kriteerien perusteella.

1. Matkan pituus

Koulukuljetus on maksutonta esikoululaisille ja ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille, jos koulumatka on yli 3 kilometriä tai jos koulumatkalla on vartioimattoman tasoristeyksen ylitys.

Kuljetus on maksutonta myös 3–9-luokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 kilometriä.

Matkan pituuden perusteella myönnämme paikat maksuttomassa koulukuljetuksessa automaattisesti, eli paikkaa ei tarvitse erikseen hakea.

2. Matkan vaarallisuus

Koulukuljetus on maksutonta, jos matka on oppilaalle vaarallinen.

Arvioimme tien vaarallisuuden Tiehallinnon Koululiituohjelman suositusten mukaan ja vertailemme teitä toisiinsa niin, että tilanne on yhdenvertainen kunnan kaikilla koulualueilla. Voimme huomioida arvioinnissa myös riistanhoitoyhdistyksen varmentamat petohavainnot.

Mikäli koululaisen matka pysäkille kulkee vaaralliseksi luokitellun tien varressa, arvioimme tapauskohtaisesti, onko se kohtuullinen matka kulkea jalan. Myös vaaralliseksi luokitellun tien ylitykset arvioidaan tapauksen mukaan, jos ylitys on tarpeen pysäkille pääsemiseksi tai sieltä lähtemiseksi. Ylitys voi olla kohtuullinen, jos se tapahtuu säännöllisesti tutussa kohdassa. Tilausliikenteen kuljettajat pyrkivät aina ottamaan ja jättämään oppilaat tien turvalliselle puolelle, mikäli se on mahdollista.

Paikkaa maksuttomaan kuljetukseen ei tarvitse erikseen hakea, jos lapsesi koulumatka on arvioitu vaaralliseksi.

3. Matkan vaikeus tai rasittavuus

Pyydä kouluterveydenhuollosta lapsellesi lausunto koulumatkan vaikeudesta tai rasittavuudesta. Lausunto itsessään ei vielä oikeuta kuljetukseen, vaan päätämme kuljetuksen tarpeellisuudesta ja laajuudesta aina tapauskohtaisesti. 

Kuljetuspäätöksen teemme enintään lukuvuodeksi kerrallaan, ellei lausunnossa käy ilmi, että perusteet ovat luonteeltaan pysyviä. Hae lapsellesi kuljetusta vapaamuotoisella hakemuksella hyvinvointipalveluista.

Jos sinulla on perusteeksi asiantuntijalausunto esimerkiksi lääkäriltä, liitä se mukaan hakemukseen.

4. Asiantuntijalausunto

Koulukuljetus on maksutonta silloin, kun lapsi on siirretty toissijaiseen kouluun hyvinvointikoordinaattori-rehtorin, lääkärin ja/tai psykologin lausunnon perusteella.

Tällöin paikkaa ei tarvitse hakea, vaan myönnämme sen automaattisesti.

Saattoavustus

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehto on saattoavustus. Saattoavustusta voimme myöntää, jos kuljetusta ei ole mahdollista järjestää oppilaan kotipaikan sijainnin, aikataulujen sovittamisen tai oppilaan sairaudesta tai vammasta johtuvan erityisen syyn vuoksi.

Saattoavustuksesta sovimme kanssasi ennen kuljetuksen aloittamista. Avustuksen määrä on kulloinkin voimassa oleva Kelan oman auton käytöstä maksama korvaus. Maksamme saattoavustuksen sinulle jälkikäteen laskun perusteella.

Hae saattoavustusta hyvinvointipalveluista.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Liperissä kehitetään pyöräliikennettä ja jalankulkua

Liperissä kehitetään pyöräliikennettä ja jalankulkua

Liperin kunta on käynnistänyt pyöräliikenteen ja jalankulun kehittämisohjelman laatimisen. Osana kehittämisohjelman laatimista on kysely, jolla kartoitetaan paikallisten asukkaiden ja alueella liikkuvien mielipiteitä. Kysely on avoinna 9. toukokuuta 2021 asti.

Liperin kunta on käynnistänyt pyöräliikenteen ja jalankulun kehittämisohjelman laatimisen ja se valmistuu syksyllä 2021. Suunnitelman laatimisesta konsultin puolelta vastaa Ramboll Finland Oy.

Kehittämisohjelman tavoitteena on muun muassa lisätä pyöräliikenteen ja jalankulun määrää sekä parantaa jalankululle ja pyöräliikenteelle soveltuvien väylien turvallisuutta, sujuvuutta ja viihtyisyyttä. Työssä määritetään pyöräliikenteen ja jalankulun kehittämisen strategia sekä tavoitetila vuodelle 2040.

Paikalliset asukkaat sekä alueella liikkuvat ovat jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden asiantuntijoita, joten heidän mielipiteitään selvitetään kaikille avoimella kyselyllä.

Taustatietojen sekä nykyisten liikkumistottumusten keräämisen lisäksi kyselyssä on karttapalauteosio. Kartalle voi merkitä pyöräliikenteen ja kävelyn kannalta hankalia paikkoja tai onnistuneita ratkaisuja sekä esittää kehittämisehdotuksia.

Kysely on avoinna 9.5. saakka, johon mennessä saadut vastaukset otetaan työssä huomioon kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa. Kyselyssä yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 3 kpl pyöräilykypäriä.

Vastaa siis kyselyyn ja vaikuta osaltasi lähiympäristösi liikkumisolosuhteiden kehittämiseen! Kyselyn avulla saadaan muodostettua mahdollisimman kattava kuva nykyisistä pyöräliikenteen ja jalankulun olosuhteista sekä niiden kehittämistarpeista.

Liperin kunnan logo harmaalla pohjalla

Lisätietoja:

Yhteystiedot

Riitta Lappalainen

Hyvinvointijohtaja
 040 834 7185
riitta.lappalainen@liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Maija Niemeläinen

Hallintosihteeri
 050 407 9575
maija.niemelainen@liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute