Navigaatiovalikko

Maksut ja taksat sisältö

Maksut ja taksat

Täältä löydät Liperin kunnan käytössä olevat maksut ja taksat.

Maksuosoite

Liperin kunnan laskuilla on jatkossa Liperin Osuuspankin tilinumero FI98 5234 0320 0001 82.

E-lasku- tai suoramaksusopimuksen tehneille asiakkaille uusi tilinumero päivittyy automaattisesti ja maksut ohjautuvat seuraavan kerran kunnan uudelle tilille.

Jos olet paperilaskuasiakas ja sinulla on verkkopankissa tallennettuja maksupohjia, toivomme sinun muuttavan maksupohjiin kunnan uuden tilinumeron.

Aiemmin käytössä ollut Danske Bankin tili jää kuitenkin Liperin kunnan käyttöön, eli maksut välittyvät edelleen myös vanhoilla tilitiedoilla.

Laskutamme kuluttaja-asiakkaitamme e-laskulla, paperilaskulla tai suoramaksusopimuksella.

Suosittelemme siirtymistä e-laskuun.

Tarvittaessa lähetämme edelleen myös paperilaskuja

Kunnan laskut saat muutettua e-laskuiksi tehtyäsi sopimuksen omassa verkkopankissasi. Käytä tunnisteena Liperin kunnan edellisen laskun viitettä. Tämän jälkeen kaikki Liperin kunnan laskut tulevat verkkopankkiisi.

Maksut ja taksat 2023:

Asiakirjamaksut

Elinympäristöpalveluiden taksoista löydät Liperin kunnan vesihuoltolaitoksen, maankäytön, maa-ainesten, rakennusvalvontaviranomaisen, ympäristönsuojeluviranomaisen, ruokapalveluiden sekä myös muut elinympäristöpalveluihin liittyvät yleiset taksat.

Elinympäristöpalveluiden taksat 1.1.2023 alkaen

Hyvinvointipalveluiden palvelumaksut, tilavuokrat ja vuorojakoperusteet

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Liperin kunnan hankeohje on valmistunut

Liperin kunnan hankeohje on valmistunut

Liperissä on tällä hetkellä käynnissä yhteensä 27 omaa hanketta. Lisäksi kunta on mukana yhdeksässä muiden yhteistyökumppaneiden koordinoimassa hankkeessa.

Liperin kunta haluaa entistä paremmin hyödyntää hankkeiden ja avustusten tarjoamat mahdollisuudet kuntalaisille tarjottavien palveluiden ja infrastruktuurin kehittämisessä.

Hanketoimintaan on panostettu palkkaamalla kuntaan hankeasiantuntija, jonka tehtävänä on koordinoida hanketoimintaa ja toimia muun henkilöstön apuna hankkeiden hakemisessa ja toteutuksessa. Toiminnan tueksi Liperin kunnanhallitus on 22.11.2021 hyväksynyt hankeohjeen, jota voidaan käyttää käsikirjana hankkeiden toteuttamisessa Liperissä.

Liperissä on tällä hetkellä (23.12.2021) käynnissä yhteensä 27 omaa hanketta. Lisäksi kunta on mukana yhdeksässä muiden yhteistyökumppaneiden koordinoimassa hankkeessa. Määrällisesti hankkeita toteutetaan eniten hyvinvointipalveluissa, jossa niiden toteuttamisesta on myös pisin kokemus. Suuri osa hankkeista on AVI:n myöntämiä valtionavustushankkeita.

- Hankkeet ovat erinomainen tapa toteuttaa ja rahoittaa kehittämistä, toteaa kunnassa toukokuussa 2021 aloittanut hankeasiantuntija Sonja Kortelainen.

Hankkeilla eli käytännössä kunnan ulkopuolisella rahoituksella täydennetään kunnan taloutta ja varmistetaan resurssia moniin toimenpiteisiin. Erilaisia rahoituslähteitä löytyy niin kansalliselta kuin EU-tasoltakin.

- Johtavana ajatuksena on, että hankkeiden tavoitteet ovat yhteensopivia kunnan strategiassa asetettujen tavoitteiden kanssa. Eli ”ihan mitä tahansa” ei lähdetä suunnittelemaan ja toteuttamaan, tarkentaa Kortelainen.

Tavoitteena on, että hankkeista jää kuntaan jotain pysyvää. Hyvä esimerkki onnistuneesta hankkeesta on vastikään päättynyt, Leader-rahoituksella toteutettu Polkua pyörille, joka mahdollisti Kinttupolut -luontoliikuntareitistön uudistamisen ja laajentamisen.

- Myös varhaiskasvatuksen puolella on saatu hankkeilla paljon aikaan. Esimerkiksi päiväkoteihin avatut Tulevaisuuden kirjastot kaikissa yksiköissä olisivat ilman hankerahoitusta todennäköisesti jääneet toteutumatta, hankeasiantuntija Kortelainen selittää.

Tällä hetkellä Liperin käynnissä olevista hankkeista kokonaisbudjetiltaan suurimmat ovat EU-varoin toteutettavat YTYÄ! -YhteisTYÖLLÄ tuloksiin ja Latvavesiltä osaksi Saimaan matkailu- ja satamaverkostoa - Liperin kirkkolahden alueen kehittämisen ja investointien hankkeet.

Esittelyt Liperin hankkeista sekä hankeohje ovat luettavissa verkkosivuilla www.liperi.fi/hankkeet-ja-kehittaminen.

 

Liperin kunnan logo harmaalla taustalla

Lisätietoja:

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute