Maa-ainesvalvonta pääkuva

Navigaatiovalikko

Maa-ainesvalvonta sisältö

Maa-ainesvalvonta

Tarvitset maa-ainesluvan, jos otat maata muuhun kuin tavalliseen kotitarvekäyttöön.

Maa-aineslupa

Maa-ainesten ottamiseen tarvitset luvan kunnasta. Voit hakea maa-aineslupahakemuksen yhteydessä myös ympäristölupaa maa-ainesten murskaukseen, jolloin käsittelemme hakemukset yhdessä ja annamme niistä yhden päätöksen. Maa-aineslupahakemukset käsittelee elinympäristölautakunnan lupajaos, ja maa-ainesten ottamiseen liittyvän vuosivalvonnan tekee kartoittaja.

Liitä maa-aineslupahakemukseen:

 

Myönnetyt maa-ainesluvat (voimassa olevat)

Maa-aines kotitarvekäyttöön

Et tarvitse maa-aineslupaa, jos otat maata vain omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Jos otat maata yli 500 kiintokuutiometriä, tee siitä ilmoitus valvontaviranomaiselle. Kerro ilmoituksessa, kuinka paljon maata otat ja missä ottamispaikka sijaitsee.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Energiantuotantoon ja ‑siirtoon liittyvä kysely käynnissä

Energiantuotantoon ja ‑siirtoon liittyvä kysely käynnissä

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton järjestämällä kyselyllä kerätään tietoa maakuntakaavaa varten. Kysely on avoinna 14. elokuuta klo 9 saakka.

Maakuntaliitto haluaa kuulla ihmisten näkemyksiä Pohjois-Karjalan energiantuotannosta ja energiansiirrosta nykyhetken ja tulevaisuuden osalta. 

Kysely liittyy Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 toiseen vaiheeseen, jonka teemana on energia ja maisemat. Toisen vaihekaavan laadinnan yhteydessä tehdään myös energiaselvitys.

Mielipiteet esimerkiksi eri energiantuotantomuodoista ovat kaavatyön tekijöille arvokkaita.

Vastaajien kesken arvotaan kolme Pohjois-Karjala ‑aiheista tuotepalkintoa. Kyselyyn voi vastata 14.8. kello 9 asti.

 

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä

Lisätietoja kyselystä:

Yhteystiedot

Kari Hirvonen

Kartoittaja
 050 448 9894
kari.hirvonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Sari Kettunen

ympäristötarkastaja
 0400 428 653
sari.kettunen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute