Navigaatiovalikko

Kuulutukset ja ilmoitukset

angle-left Kuulutus: Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös (21/0282/2) Liperin kunnanhallituksen päätöksestä 17.8.2020 § 113

Kuulutus: Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös (21/0282/2) Liperin kunnanhallituksen päätöksestä 17.8.2020 § 113


Kuulutus: Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös (21/0282/2) Liperin kunnanhallituksen päätöksestä 17.8.2020 § 113

Itä-Suomen hallinto-oikeus (diaarinumero 02232/20/2299) on 29.6.2021 päivätyllä päätöksel-lään (21/0282/2) hylännyt Urpo Airaksisen tekemän kunnallisvalituksen Liperin kunnanhalli-tuksen päätöksestä 17.8.2020 § 113.

Itä-Suomen hallinto-oikeus ei tutki valitusta siltä ostin kuin siinä on esitetty kanteluluonteisia huomautuksia viranomaisen menettelystä. Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen Hyvärisen ja Huohvanaisen kuulemisesta. Itä-Suomen hallinto-oikeus myös hylkää valituksen oikeudenkäyntikuluvaatimuksineen. Lausuminen kunnan esittämästä oikeudenkäyntikulu-vaatimuksesta raukeaa kunnan luovuttua vaatimuksestaan.

Liite, Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös (21/0282/2)

Liperin kunta
hallintopalvelut


Nähtävillä 1.7.2021-2.8.2021

Kuulutuksen voi lukea myös tästä.