Navigaatiovalikko

Kunnan logo sisältö

Kunnan logo

Liperin kunnan logossa toistuvat tutut harmaan ja punaisen sävyt.

Liperin kunnan logo uudistettiin vuonna 2013. Logosta on käytettävissä sekä pysty- että vaakaversiot.

Tunnuksen pääväri on harmaa ja sitä tulee käyttää valkoisella pohjalla. Värillisellä pohjalla käytetään valkoista (negatiivi) tunnusversiota. Ristin tulee olla aina punainen (poikkeuksena mustavalkoiset työt).

Logon käyttö on aina luvanvaraista!

Liperin logot voit ladata:

Painokelpoinen pystylogo (CMYK)

Painkelpoinen vaakalogo  (CMYK)

Web pystylogo (RGB)

Web vaakalogo (RGB)

Lisätietoja logon käytöstä saat viestinnästä!

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Liperin kunnan talousarvio 2022

Liperin kunnan talousarvio 2022

Kahden poikkeuksellisen suuren investointivuoden jälkeen Liperin kunnassa palataan lähemmäs normaalivuotta. Taloussuunnitelmakauden lopussa taseessa arvioidaan olevan 4,7 miljoonaa euroa ylijäämää.

Muutosten tekemisen vuosi 2022

Liperin kunnan vuoteen 2022 tulee sisältymään liikkeenluovutuksia, hyvinvointialueen rakentamista, työllisyyden kokeilua ja pohjoismaisen työllisyysmallin haltuunottoa.

Kuntaan on tulossa useita henkilövaihdoksia. Uudet ihmiset tuovat tulleessaan uutta osaamista ja uusia tuulia. Aluevaalit järjestetään maakunnassamme ensimmäistä kertaa tammikuussa 2022.

Lisäksi kunnassa käynnistyvät kokonaan uusina hankekokonaisuuksina Korpivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava sekä VT9 parantaminen eritasoliittymällä Ylämyllyn kohdalla.

Kouluhankkeet valmistuvat ja Ylämyllyn liikennejärjestelyt etenevät

Kahden poikkeuksellisen suuren investointivuoden jälkeen Liperin kunnassa palataan lähemmäs normaalivuotta noin 5,5 miljoonan euron investoinneilla. Tästä suurimman osan lohkaisee kirkonkylän koulun urakkaan varattu 2,7 miljoonaa euroa.

Ylämyllyn liikennejärjestelyt sisältyvät myös investointiohjelmaan vuosille 2023–2026.

Hyvinvointia ja osallisuutta

Laaja-alaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen roolia vahvistetaan palkkaamalla hyvinvointi- ja hankekoordinaattori, joka koordinoi kaiken ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä, ennaltaehkäisevää päihdetyötä sekä hyvinvointipalveluiden hankkeiden kokonaisuutta.

Vuoden aikana jatketaan Lapsiystävällinen kunta -toimintaa sekä tehdään eri ikäryhmiä huomioiva liikkumisohjelma vuosille 2022–2026. Asiakirjaan kirjataan liikuntapalvelujen tulevien vuosien keskeiset kehittämiskohteet.

Liikkumisohjelman rinnalla laaditaan kuntatasoinen liikuntaolosuhteiden kehittämisohjelma, joka määrittää strategiset linjaukset liikuntapaikkojen kehittämiselle.

Vuoden 2022 aikana luodaan hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyörakenteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja toteutetaan Honkalampi-keskuksen koulun liikkeenluovutus Liperin kunnalle. Loppuvuodesta valmistuu Liperin kirkonkylän alakoulun peruskorjaus ja uudisrakennus. Koululle tulee uudet tilat myös 5–6-vuotiaiden varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle.

Uusia asukkaita ja elinympäristöjä

Yksi strategiakauden tavoite on väestön kasvu. Kaavoituksessa edetään useammalla rintamalla ja uusia asuntoalueita pyritään avaamaan lähivuosina. Panostuksia lähiliikuntapaikkoihin jatketaan niin rakenteiden kuin lisähenkilöstön voimin. Kirkkolahti-hankkeen investointiosa käynnistyy ensi vuoden aikana.

Kunnan talous alijäämäinen

Toimintakate kasvaa vuoteen 2021 verrattuna 3,6 %. Aiempaa nopeampaa kasvua selittää Siun soten maksuosuuden 4,0 % kasvu. Verotulot ja valtionosuudet kasvavat hieman alle kaksi miljoonaa euroa, mikä riittää juuri ja juuri Siun soten, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon maksuosuuksien kasvuun (1,8 M€).

Kuitenkin myös kunnan omassa toiminnassa on kasvupaineita jo pelkästään henkilöstökustannusten kautta ja näin ollen vuosi 2022 kääntyy alijäämäiseksi.

Kuntastrategian taloudellinen päätavoite ei kuitenkaan vaarannu, eli kunnan taseeseen ei ole muodostumassa alijäämää valtuustokaudella. Taloussuunnitelmakauden lopussa taseessa arvioidaan olevan 4,7 miljoonaa euroa ylijäämää.

Liperin kunnan talousarvion 2022 tunnuslukuja

 

TP 2020

TA2021

Muutettu TA2021*

TA2022

Asukasluku

11 997

12 175

12 000

12 010

Veroprosentti

21,5

21,5

21,5

21,5

Verotulot, milj. €

41,38

42,37

43,47

43,90

Valtionosuudet, milj. €

30,87

29,59

29,69

31,20

Nettoinvestoinnit, €/as.

730

1 236

1 308

445

Lainat, €/as.

3 526

5 051

4 125

4 488

Toimintakate, milj. €

-67,90

-69,26

-69,84

-72,47

Vuosikate, milj. €

4,92

2,61

3,33

2,53

Tilikauden ali/ylijäämä, milj. €

0,92

-0,47

0,25

-1,09

 

*) Vuoden 2021 talousarviomuutoksia käsitellään vielä joulukuun valtuustossa. Muutettu talousarvio on valtuuston syyskuussa hyväksymän toisen talouskatsauksen mukainen.

Valtuuston talousarviokäsittely on maanantaina 20.12.2021.

Liperin kunnan logo harmaalla taustalla

Lisätietoja:

Yhteystiedot

Maija Palojärvi

Viestinnän suunnittelija
 040 095 7619
maija.palojarvi@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute