Pääkuva katujen kunnossapito

Navigaatiovalikko

Katujen kunnossapito sisältö

Katujen kunnossapito

Katujen kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu tyydyttävässä kunnossa ajoneuvoliikennettä, jalankulkijoita ja pyöräilyä varten.

Katujen kunnossapito jakautuu katurakenteiden kunnossapitoon, talvikunnossapitoon ja puhtaanapitoon. Kunnossapito on osittain kunnan ja osittain tontinomistajien vastuulla.

Katujen kunnossapidossa noudatamme lakia kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta.

Talvikunnossapitoa koskevat reklamaatiot ja muut yhteydenotot pyydämme osoittamaan Mikko Rouhiaiselle, p. 050 476 0252, mikko.rouhiainen@liperi.fi.

Katurakenteiden kunnossapito

  • rikkoutuneen päällysteen korjaaminen tai uudelleen päällystäminen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen sekä sorapäällysteisen kadun ajoradan pölyn sitominen
  • istutusten, kadun kalusteiden, liikennemerkkien ja opasteiden hoito

Talvikunnossapito

  • lumen, jään ja aurausvallien poistaminen
  • kadun pinnan tasaisena pitäminen
  • liukkauden torjuminen ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistaminen
  • sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitäminen

Täältä löydät tarkemmat tiedot mitä kuuluu katujen talvikunnossapitoon.

Puhtaanapito

  • lian, lehtien, roskien, irtonaisten esineiden sekä rikkaruohojen poistaminen
  • katujen pitäminen siistinä ja terveydelle haitattomina

Valvonta

Katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa valvoo kunnan elinympäristölautakunta. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta kunnossapidon ja puhtaanapidon valvonta kuuluu poliisille.

Jos huomaat liikennettä vaarantavan kuopan tai muun vastaavan rakenteellisen puutteen, varoita liikennettä ja ota viipymättä yhteys kuntaan tai poliisiin.

Urakoitsijat

Nostokalu Oy/Kalevi Soikkeli, aurausalue Liperin kirkonkylä.

Maatilayritys Veli Voutilainen Tmi/Veli Voutilainen, aurausalue Viinijärvi

Kiinteistöyhtymä Tahvanainen/Juhani Tahvanainen, aurausalue Ylämylly I (Jyrin alue ja Välikangas)

RattoriTero Oy/Tero Karttunen, aurausalue Ylämylly II (Ylämyllyntien eteläpuolen taajama, Honkalampi, Ekoalue, Mattisenlahden ja Salokylän kyläkoulut)

Katso myös nämä katujen kunnossapito

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Varsinais-Suomen ELY-keskus parantaa lauttaliikenteen palvelutasoa uusilla palvelusopimuksilla

Varsinais-Suomen ELY-keskus parantaa lauttaliikenteen palvelutasoa uusilla palvelusopimuksilla

Palvelutasomuutoksiin on päädytty tienkäyttäjäpalautteiden ja liikenneseurannan perusteella. Liperin Arvinsalmen lossi muuttuu vuoden 2020 kuluessa kantokyvyltään suuremmaksi.

Tienpitäjänä toimiva ELY-keskus on kilpailuttanut uudelleen 40 lauttapaikan liikennepalvelut ja solminut neljä siirtymäkauden sopimuspakettia lauttaliikennepalveluiden tuottamisesta. Sopimukset ovat osa hankintastrategiaa, jolla tähdätään tulevaisuudessa pitkäkestoisiin, jopa 20 vuoden sopimuksiin.

Sopimusten kilpailutusten yhteydessä selvitettiin lauttaliikenteen aikatauluttomuuden kustannuksia suhteessa aikataulutettuun liikenteeseen. Selvitys koski lauttapaikkoja, joilla liikennöidään ilman aikataulua.

ELY-keskus pyysi aiheeseen liittyen lauttapaikkakohtaisia lausuntoja kansalaisilta ja asianomaisilta kunnilta. Lausuntoja saatiin 361 kappaletta, joista 90 % vastusti aikataululliseen liikenteeseen siirtymistä.

Saatujen tarjousten perusteella voitiin todeta, että kustannussäästö aikataululliseen liikenteeseen siirtymisestä on liian pieni suhteessa yleiseen etuun. Syntyvä säästö on pääasiassa seurausta pienemmästä energian kulutuksesta. Lauttaliikenne on pääsääntöisesti aikataulutonta myös jatkossa, eikä muutoksia lauttapaikkakohtaisiin nykykäytäntöihin toteuteta.

Liperin Arvinsalmen lossi muuttuu vuoden 2020 aikana kantokyvyltään suuremmaksi. Tämänhetkisen lossin kantavuus on 60 tonnia, kun uusi, Puumalasta siirtyvä Nestori-lossi kantaa 150 tonnia.

 

Lossi, jonka taustalla näkyy rantaviivaa ja järvimaisemaa.

Yhteystiedot

Kari Riikonen

Yhdyskuntainsinööri
0400 279 991
kari.riikonen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Mikko Rouhiainen

ulkoaluetyöntekijä
050 476 0252
mikko.rouhiainen@liperi.fi
Selkärannantie 1, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute