Pääkuva katujen kunnossapito

Navigaatiovalikko

Katujen kunnossapito sisältö

Katujen kunnossapito

Katujen kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu tyydyttävässä kunnossa ajoneuvoliikennettä, jalankulkijoita ja pyöräilyä varten.

Katujen kunnossapito jakautuu katurakenteiden kunnossapitoon, talvikunnossapitoon ja puhtaanapitoon. Kunnossapito on osittain kunnan ja osittain tontinomistajien vastuulla.

Katujen kunnossapidossa noudatamme lakia kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta.

Talvikunnossapitoa koskevat reklamaatiot ja muut yhteydenotot pyydämme osoittamaan Mikko Rouhiaiselle, p. 050 476 0252, mikko.rouhiainen@liperi.fi.

Palautteet valtion hallinnoimista väylistä pyydämme osoittamaan suoraan Väyläviraston tienkäyttäjän linjalle (24h) puhelinnumeroon 0200 2100.

Tienkäyttäjän linjan puhelinnumero löytyy myös esimerkiksi 112 Suomi -sovelluksesta välilehdeltä "Palvelut". Sovelluksen kautta sijaintitieto välittyy automaattisesti.

Katurakenteiden kunnossapito

  • rikkoutuneen päällysteen korjaaminen tai uudelleen päällystäminen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen sekä sorapäällysteisen kadun ajoradan pölyn sitominen
  • istutusten, kadun kalusteiden, liikennemerkkien ja opasteiden hoito

Talvikunnossapito

  • lumen, jään ja aurausvallien poistaminen
  • kadun pinnan tasaisena pitäminen
  • liukkauden torjuminen ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistaminen
  • sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitäminen

Puhtaanapito

  • lian, lehtien, roskien, irtonaisten esineiden sekä rikkaruohojen poistaminen
  • katujen pitäminen siistinä ja terveydelle haitattomina

Valvonta

Katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa valvoo kunnan elinympäristölautakunta. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta kunnossapidon ja puhtaanapidon valvonta kuuluu poliisille.

Jos huomaat liikennettä vaarantavan kuopan tai muun vastaavan rakenteellisen puutteen, varoita liikennettä ja ota viipymättä yhteys kuntaan tai poliisiin.

Urakoitsijat

Nostokalu Oy/Kalevi Soikkeli, aurausalue Liperin kirkonkylä.

Maatilayritys Veli Voutilainen Tmi/Veli Voutilainen, aurausalue Viinijärvi

Kiinteistöyhtymä Tahvanainen/Juhani Tahvanainen, aurausalue Ylämylly I (Jyrin alue ja Välikangas)

RattoriTero Oy/Tero Karttunen, aurausalue Ylämylly II (Ylämyllyntien eteläpuolen taajama, Honkalampi, Ekoalue, Mattisenlahden ja Salokylän kyläkoulut)

Katso myös nämä katujen kunnossapito

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Joensuun seudun joukkoliikenne kysyy korona-ajan bussiliikenteen kokemuksista

Joensuun seudun joukkoliikenne kysyy korona-ajan bussiliikenteen kokemuksista

Kyselyssä kartoitetaan kokemusten lisäksi myös ideoita ja toiveita bussimatkustamisen turvallisuuden kehittämiseen. Kysely on avoinna tammikuun loppuun asti.

Joensuun seudun joukkoliikenne (JOJO) tekee kyselyn, jolla selvitetään matkustajien mielipiteitä ja kokemuksia korona-ajan julkisesta liikenteestä.

Koronaviruksen vaikutus näkyy myös Joensuun seudun julkisessa liikenteessä vähentyneinä matkustajamäärinä. Vuonna 2020 tehtiin JOJO-liikenteessä 1,7 miljoonaa matkaa. Vastaavasti vuoden 2019 matkamäärä oli 2,4 miljoonaa matkaa eli matkamäärät vähenivät 30 %.

Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa, kuinka JOJO-alueen busseissa matkustamisesta voitaisiin tehdä entistä turvallisempaa. Samalla kerätään materiaalia joukkoliikenteen markkinointiin, jota on tarkoitus tehostaa kevään aikana.

Kyselyssä on kymmenen kysymystä ja siihen on helppo ja nopea vastata. Kyselyssä kartoitetaan kokemusten lisäksi myös ideoita ja toiveita bussimatkustamisen turvallisuuden kehittämiseen.

Kyselyyn vastataan nimettömänä. Halutessaan voi osallistua myös arvontaan, jossa yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan viisi kappaletta neljäntoista vuorokauden Waltti-lippuja Joensuun joukkoliikenteen JOJO -linjoille.

Kysely on avoinna tammikuun loppuun asti.

Uutinen julkaistu uudelleen url-osoitteen korjaamiseksi.

Kolme emojia eri ilmeillä, kasvoillaan JOJO-kasvomaskit

Yhteystiedot

Kimmo Kaukoranta

kunnallistekniikan insinööri
 050 563 6226
kimmo.kaukoranta@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Mikko Rouhiainen

ulkoaluetyönjohtaja
 050 476 0252
mikko.rouhiainen@liperi.fi
Selkärannantie 1, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute