Kaikki yhes koos – liikutaan yhdessä pääkuva

Navigaatiovalikko

Kaikki yhes koos – liikutaan yhdessä, sisältö

Kaikki yhes koos – liikutaan yhdessä

Liperin varhaiskasvatuksessa on alkanut keväällä 2020 Kaikki yhes koos – liikutaan yhdessä -hanke. Aluehallintaviraston Veikkaus-voittovaroista myöntämän valtionavustuksen avulla lisätään lasten fyysistä aktiivisuutta osana varhaiskasvatuspäiviä, käynnistetään perheliikuntaa yhteistyössä seurojen kanssa sekä tarjotaan perheille uutena palveluna liikuntaneuvontaa. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun asti, mutta kehittämistyötä jatketaan hankerahoituksen päättymisen jälkeenkin. Tällä sivulla voit tutustua tarkemmin hankkeeseen!

Kaikki yhes koos -hankkeen logo      Aluehallintoviraston logo

Perusta terveelle ja liikunnalliselle elämäntavalle luodaan jo lapsuudessa. Liikunta tukee kokonaisvaltaisesti lapsen kasvua ja kehitystä, mutta silti vain pieni osa alle kouluikäisistä lapsista on fyysisesti riittävän aktiivinen. Liperin varhaiskasvatuksessa lasten liikkumista on edistetty monilla toimilla viimevuosien aikana. Kaikki yhes koos – liikutaan yhdessä -hankkeen tavoitteena on jatkaa tätä hyvin alkanutta kehittämistyötä.

Liperin varhaiskasvatuksessa on lähdetty keväällä 2020 mukaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan, joka on valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma.

Ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon!

Ohjelma tarjoaa varhaiskasvattajille konkreettisia vinkkejä lasten liikkumisen lisäämiseen ja työkaluja oman työn kehittämiseen. Pitkäjänteinen kehittämistyö tukee osaltaan varhaiskasvatusyksiköiden liikuntamyönteisen toimintakulttuurin syntymistä.

Lasten omaehtoisen liikkumisen ja ohjatun liikunnan rikastuttamiseksi yksiköihin hankitaan hankkeen aikana lisää liikuntavälineitä. Myös teknologiaa hyödynnetään myös lasten fyysisen aktiivisuuden edistämisessä.

Loppuvuodesta 2020 henkilökunnalle on järjestetty koulutusta lasten motorisista taidoista yhteistyössä Pokalin kanssa. Liperin yksityisten päiväkotien henkilökunta ja hankkeen kanssa yhteistyötä tekevien seurojen edustajat kutsutaan myös mukaan koulutukseen.

Mitä hanke tarjoaa perheille?

Syksyllä 2020 varhaiskasvatusyksiköihin perustettiin liikuntavälinelainaamot varhaiskasvatuksessa käyvien lasten perheille. Toimintaa on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa palvelemaan koko kunnan varhaiskasvatusikäisten lasten perheitä. Lisäksi perheillä on mahdollisuus lainata aikuisen ja lapsen fatbike-pyöriä keskitetysti vapaa-aikatoimiston kautta ottamalla yhteyttä Liperin kunnan terveysliikunnan ohjaajaan (yhteystiedot löydät alempaa tältä sivulta).

Syksyllä 2020 käynnistettiin kaikille liperiläisille varhaiskasvatusikäisten lasten perheille uutena palveluna maksutonta liikuntaneuvontaa. Palvelu on suunnattu kaikille niille perheille, jotka haluavat lisätä liikkumista omaan arkeen. Käyntien teemat voivat liittyä myös muihin perheen elintapoihin tai arkirytmiin.

Liikuntaneuvontaan voi tulla pienen tai ison kysymyksen kanssa ja jokainen käynti räätälöidään perheen omien tarpeiden mukaisesti.

Perheliikuntaneuvonnan käynnistämisessä teemme yhteistyötä Neuvokas perheen kanssa. Liikunta ja ravitsemusteemat ovat jatkossa myös osa lapsen vasukeskustelua. Osana Neuvokas perhe yhteistyötä kokeillaan Meidän perhe -digikortin soveltuvuutta vasukeskusteluissa.

Aika perheliikuntaneuvontaan voidaan varata jatkossa suoraan lapsen vasukeskustelussa. Ajan voi varata myös ottamalla itse yhteyttä terveysliikunnan ohjaajaan. Teemme perheliikuntaneuvonnan osalta yhteistyötä myös Siun soten kanssa.

Tutustu liikuntavälinelainaamoiden toimintaan alla olevasta videosta!

Yhteystiedot

Reeta Raimoaho

Hyvinvointipedagogi
 050 913 1903
reeta.raimoaho@edu.liperi.fi
Viljatie 1, 80400 Ylämylly

Henkilökuva

Mira Kostamo

terveysliikunnanohjaaja
 040 582 6726
mira.kostamo@edu.liperi.fi
Koivutie 4, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute