Kaavoitus pääkuva

Navigaatiovalikko

Kaavoitus sisältö

Kaavoitus

Kaavoitus on rakentamisen ja muun maankäytön ohjaamista siten, että elinympäristö on toimiva ja viihtyisä.

Kaavoitus jakautuu kaavatasoihin, joissa yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisemman kaavan laatimista. 

Maakuntakaava

Yleispiirteisin kaava on koko maakunnan kehitystä ohjaava maakuntakaava, jonka laatii Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. 

Yleiskaavat

Liperin kunta vastaa oman kunnan alueensa yleiskaavojen ja asemakaavojen laatimisesta.

Yleiskaavat ohjaavat kylä-, ranta- ja haja-asutusalueiden rakentamista sekä taajamien tarkempaa asemakaavoitusta. Yleiskaavalla varmistetaan, että maa- ja metsätalouden harjoittamiseen on riittävät edellytykset. Yleiskaava turvaa myös puhtaan luonnon säilymisen.

Yleiskaavan perusteella voidaan suoraan myöntää rakennusluvat kylä-, ranta- ja haja-asutusalueille.

Asemakaavat

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaava, joka on laadittu kaikkiin kunnan taajamiin. Asemakaava-alueella kunta vastaa katujen rakentamisesta ja muun kunnallistekniikan järjestämisestä. Asemakaavoja samoin kuin yleiskaavoja tarkistetaan ja muutetaan aina tarpeen mukaan.

Yksityisellä maanomistajalla on mahdollisuus laatia ranta-asemakaava omistamalleen rannalle. Kunta valvoo ja hyväksyy ranta-asemakaavan.

Kaavoituksen eteneminen

Kunnanhallitus päättää kaavoituksen aloittamisesta. Kaavahankkeista laaditaan ensin suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (OAS). 

Ajankohtaiset kaavahankkeet julkaisemme vuosittain kaavoituskatsauksessa, karttaliite 2019.

Kaavaa valmisteltaessa järjestämme tarpeen mukaan yleisötilaisuuksia. Kuntalaiset ja muut osalliset ovat tervetulleita kuulemaan kaavoituksen etenemisestä. Mielipiteitä otamme vastaan kaavoituksen eri vaiheissa sekä kirjallisesti että suullisesti yleisötilaisuuksissa.

Kaavoituksen käynnistymisestä sekä luonnos- ja ehdotusvaiheiden kuulemisesta tiedotamme Kotiseutu-uutisissa ja kunnan verkkosivuilla. 

Kunnanvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä.

Kaavoitukseen liittyvistä kysymyksistä tai tarpeista ota yhteyttä maankäyttöpäällikköön.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Liperin yläkoulun luonnossuunnitelmat hyväksyttäviksi

Liperin yläkoulun luonnossuunnitelmat hyväksyttäviksi

Yläkoulun luonnossuunnittelu on edennyt siihen vaiheeseen, että hankeryhmä esittää luonnossuunnitelmia hyväksyttäväksi. Yläkoulun on tarkoitus sijoittua Liperin Ylämyllylle.

Suunnittelutyön haasteena on ollut hankesuunnitelman mukaisten toimintojen sijoittaminen mahdollisimman hyvin opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan ilman, että rakennettavat neliöt karkaavat käsistä. Koulun tulevat käyttäjät ovat tehneet ison työn käymällä suunnitelmia läpi ja tuoden esille heidän tarpeitaan eri tilaratkaisuiden suhteen.

Tällä yhteistyöllä suunnittelu on edennyt lähes hankesuunnitelman mukaisesti. Koulun pinta-ala on hankesuunnitelmaan verrattuna kasvanut vain 213 m².

Hyväksytyn hankesuunnitelman jälkeen koulun yhteyteen on päätetty rakentaa kirjasto, nuorisotoimen tilat, isompi liikuntasali sekä seutuopiston tiloja.

Nämä ratkaisut ovat kasvattaneet rakennuksen pinta-alaa yhteensä noin 800 m².

Lisääntyneet tilat kasvattavat luonnollisesti myös kustannusarviota.

Luonnosvaiheen kustannusarvio on toukokuun 2019 lopussa 19,68 miljoonaa euroa, eli noin 6 miljoonaa euroa suurempi kuin hankesuunnitelmavaiheessa, jolloin kustannusarvio oli noin 13,6 miljoonaa euroa. Luonnossuunnitelmat menevät elinympäristölautakunnan ja kunnanhallituksen kautta valtuustoon hyväksyttäväksi kesäkuun aikana.

Suunnittelu jatkuu yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla niin talotekniikan kuin rakennussuunnittelunkin osalta siten, että suunnittelutyö valmistuu kokonaisuudessaan vuoden loppuun mennessä.

Katso alta koulun luonnossuunnitelma videona.

 

Puinen puheenjohtajan nuija pöydällä.

Yhteystiedot

Kimmo Kymäläinen

maankäyttöpäällikkö
 0400 125 152
kimmo.kymalainen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Marja-Liisa Piironen

Maankäyttösihteeri
 040 630 0944
marja-liisa.piironen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

Lassi Vornanen

Kartoittaja
 050 448 9894
lassi.vornanen@liperi.fi
Varolantie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute