Järjestötoiminta, pääkuva

Navigaatiovalikko

Järjestötoiminta, ländäri

Järjestötoiminta Liperissä

Liperissä toimii useita eri järjestöjä, jotka tarjoavat harrastusmahdollisuuksia. Tutustu sivuillamme järjestötoimintaan Liperissä ja katso harrastustoiminnan vuosikellosta ajankohtaiset asiat.

Liperissä toimii useita eri järjestöjä, jotka tarjoavat harrastusmahdollisuuksia. Näille sivuille tulemme kokoamaan ja päivittämään järjestötyöryhmän asioita ja muuta ajankohtaista järjestötoimintaan liittyvää. Voit jo tutustua harrastustoiminnan vuosikelloon!

Liperin kunnan järjestökirjeet tulevat luettaviksi pdf-muodossa alla olevaan haitarivalikkoon. Uusin kirje on ylimpänä.

Järjestökirjeet haitari

Järjestökirjeet

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Kuulutus: NCC Industri Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus kalliokiviaineksen louhintaan Vaiviossa

Kuulutus: NCC Industri Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus kalliokiviaineksen louhintaan Vaiviossa

LIPERIN KUNTA

KUULUTUS

    
NCC Industri Oy on jättänyt Liperin kuntaan maa-aines- ja ympäristölupa-hakemuksen, joka koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta tilalla Kotimäki 9:101 Liperin kunnan Vaivion kylässä. Hakemuksen mukainen kokonaisottomäärä on 1 050 000 m3. Ottoaika on 10 vuotta. Lisäksi haetaan lupaa vastaanottaa pilaantumattomia ylijäämämaita maisemointitarpeisiin.

Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 21.10. – 26.11.2021 Liperin kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.liperi.fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset sekä Liperin kunnan elinympäristöpalveluissa osoitteessa Varolantie 3, 83100 LIPERI.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka haluavat jättää mielipiteensä hankkeesta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen lupajaokselle viimeistään 26.11.2021 osoitteeseen Varolantie 3, 83100 LIPERI tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@liperi.fi

Lisätietoja: valvontainsinööri, p. 0400 428 653
    
LIPERIN KUNTA, ELINYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA / LUPAJAOS

Kuulutuksen voi lukea myös tästä.
Lupahakemuksen voi lukea tästä.
Lupahakemuksen karttaliitteet voi lukea tästä.

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute