Digihankkeet pääkuva

Navigaatiovalikko

Digihankkeet, sisältö

Varhaiskasvatuksen digihankkeet

Liperin varhaiskasvatuksessa käynnistyi syksyllä 2021 kaksi digipedagogiikkaan liittyvää hanketta. Tutustu hankkeiden etenemiseen!

Digipedagogiikkaa oppimaan

Digipedagogiikkaa oppimaan -hankkeen tavoitteena on teknologisen ajattelukyvyn lisääminen sekä lapsilla, että kasvattajilla. Medialukutaidon lisääminen ja teknologian turvallisen käytön osaaminen kuuluu olennaisena osana hankkeeseen.

Ohjelmoinnin ja robotiikan perusperiaatteiden ymmärtäminen tukee myös teknologiaa käyttävien pedagogisten toimintamallien suunnittelua.

Laaja-alainen teknologisen ajattelun kyky ja digitaalisten laitteiden käyttötaito on eri päiväkotiyksiköitä ja perhepäivähoitoa tasa-arvoistava ja tukeva rakenne. Hankkeen aikana kuvataan malli varhaiskasvatuksen teknologiselle oppimisympäristölle, joka tukee teknologiakasvatusta ja sen käyttöä.

Hankkeen tavoitteet

 1. Teknologisen ajattelukyvyn lisääminen.
  Teknologinen ajattelukyky on teknologian käytön mukana syntynyt, tiedostamaton ymmärrys laitteiden toiminnasta, eräänlainen ”lihasmuisti”. Tällöin uusi, itselle tuntematon laite ei ole pelottava, vaan sen käytön oppii sitä rohkeasti testaamalla. Eri valmistajien laitteet ja ohjelmistot kuitenkin toimivat useimmiten samankaltaisella logiikalla, joten jos syvempää ymmärrystä on kehittynyt, uuden asian käyttöönotto on varsin vaivatonta. Hankkeen tavoitteena on lisätä teknologista ymmärrystä ja rohkaista uusien laitteiden ja ohjelmistojen kokeiluun.
   
 2. Ohjelmoinnin ja robotiikan perusperiaatteiden ymmärtäminen.
  Vaikkei itse ohjelmoisi millään tavalla, ohjelmoinnillisen ajattelun osaaminen auttaa ymmärtämään miten eri tietotekniset laitteet toimivat.
   
 3. Medialukutaidon kasvattaminen.
  On tärkeää tiedostaa, että valeuutiset, kuvamanipulointi ja pseudotiede ovat valloillaan verkossa. Mikä tahansa väite olisi hyvä tarkistaa useammasta luotettavasta lähteestä. Youtubessa videoita julkaiseva ”asiantuntija” ei sitä välttämättä ole. Sosiaalinen media puolestaan luo valtavia paineita nuorten ulkonäölle, joten olisi tärkeää jo lapsesta alkaen ymmärtää, etteivät useimmat kuvat somessa ole aitoja vaan raskaasti muokattuja.
   
 4. Teknologian turvallinen käyttö.
  Tietoturvan suhteen ei tarvitse olla vainoharhainen, mutta on hyvä tunnistaa mahdolliset vaaranpaikat internetissä ja sen ulkopuolella. Internetissä kuka tahansa voi väittää olevansa kuka tahansa eikä verkkoon kerran laitettua tietoa saa sieltä helposti pois. On esimerkiksi tärkeää oppia jo varhain, etteivät pankit ja muut toimijat koskaan kysele salasanoja tai tunnuksia käyttäjiltä. Jos jokin utelu tulee esimerkiksi sähköpostiin, kyseessä on tietojenkalastelu, eikä siihen saa vastata tai klikata huijauslinkkiä.
   
 5. Teknologiaa hyödyntävien pedagogisten toimintamallien suunnittelu.
  Teknologiaa hyödyntävät pedagogiset toimintamallit eivät ole kilpailijoita traditionaaliselle pedagogiikalle, vaan pikemminkin laajennusosa niihin. Kun vanhat vuosikymmeniä käytetyt ja hyväksi koetut toimintamallit päivitetään digitaaliteknologiaa hyödyntäviksi, niiden potentiaali kasvaa entisestään.

Miten tavoitteemme näkyvät käytännössä? Voit tutustua hankkeen etenemiseen blogitekstien kautta!

Digileikistä digipedaan

Digileikistä digipedaan -hankkeen tavoitteena on vanhempien osallisuuden ja yhteistyömahdollisuuksien lisääminen lasten varhaiskasvatuksessa digitaalisesti ja monikanavaisesti. Hankkeen luomat prosessit dokumentoidaan. Toiminnassa käytettävät sovellukset tehdään asiakaslähtöisesti ja henkilökunta koulutetaan niiden käyttöön.

Hankkeessa kehitetään myös digivastaavien ja opettajien virtuaalisten AR- ja VR-ympäristöjen osaamista, jotta he pystyvät tekemään omia opetussisältöjään. Yksiköt voivat myös käyttää vapaasti toistensa digitaalisia sisältöjä.

Päiväkotien pihoista tehdään digitaalinen ympäristösuunnitelma ja -kartta sekä sähköinen pedagoginen kartta, mikä lisää kasvattajien tietoisuutta ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista. Perhepäivähoidon digitalisaation kehittäminen ja samalla tasa-arvon kehittäminen eri varhaiskasvatusmuotojen välillä kuuluu myös olennaisena osana hankkeeseen.

 

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Talven uimakoulut käynnistyvät Liprakassa tammikuussa

Talven uimakoulut käynnistyvät Liprakassa tammikuussa

Ilmoittautuminen käynnistyy tiistaina 7. joulukuuta 2021 uuden nuortenliperi.fi-verkkosivun kautta. Uimakouluryhmät tulevat verkkosivulle näkyviin ilmoittautumisajan alkaessa.

Liperin kunta järjestää uimakouluja Liprakan uimahallilla tammikuun 2022 ensimmäisellä viikolla. Ilmoittautuminen käynnistyy tiistaina 7. joulukuuta 2021 uuden nuortenliperi.fi-verkkosivun kautta. Uimakouluryhmät tulevat verkkosivulle näkyviin ilmoittautumisajan alkaessa.

Uimakoulut 3.–7.1.2022:

 • Maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina
 • Liprakan uimahallilla, Silmutie 11, Liperi
 • Hinta 25/30 € sisältäen opetuksen, uimakoulutodistuksen, uintikirjan ja uimataitoa vastaavan uintimerkin
 • Uimakouluihin ilmoittautuminen nuortenliperi.fi -verkkosivun kautta 7.12.2021 kello 16.00 alkaen
 • Jokaiseen ryhmään mahtuu 10 lasta (+ 3 varasijoille)
 • Uimaopettajina Johanna Lukkarinen ja Mira Kostamo

Tiedustelut: uimaopettaja/uinninvalvoja Johanna Lukkariselta p. 050 443 1668 tai johanna.lukkarinen@liperi.fi

Opetusaika 30/45 min. Tätä ennen oppilaat käyvät suihkussa. Opetus alkaa tasatunnein. Vanhemmat ilmoittavat lapsensa ryhmään lapsen iän ja tason mukaisesti.

Ryhmäkuvaukset

Vesikirput 4–5-vuotiaat, 30 min (opetusaika klo 9.00–9.30), 10 uimaria, 25 €

Ryhmä on suunnattu uimataidottomille lapsille, joille vedessä liikkuminen ei ole ennestään tuttua. Ryhmässä tutustutaan veteen leikinomaisten harjoitteiden kautta ja opetellaan itsenäistä liikkumista vedessä eri tyylein. Mahdollisuus suorittaa varhaistaito- tai vesitaitomerkki. 4-vuotiaat vain tähän ryhmään.

Ankat 5-vuotiaasta ylöspäin, 45 min (opetusaika klo 10.00–10.45), 10 uimaria, 30 €

Ryhmä on suunnattu lapsille, joille vedessä liikkuminen on jo ennestään tuttua ja lapsi uskaltaa liikkua vedessä itsenäisesti. Ryhmässä opetellaan uinnin alkeet kellunnasta liu’un kautta potkuihin. Tavoitteena on 10 metrin uimataito. Mahdollisuus suorittaa vesitaito- tai alkeismerkki.

Saukot (Ei ikärajaa, alkeisuimataito) 45min (opetusaika klo 11.00–11.45), 10 uimaria, 30 €

Ryhmässä vahvistetaan jo opittua alkeisuimataitoa ja harjoitellaan erilaisia uintityylejä tekniikkaa silmällä pitäen. Ryhmässä harjoitellaan erilaisia sukelluksia ja hyppyjä ja tutustutaan vesipelastukseen. Tavoitteena on 25 metrin uimataito. Mahdollisuus suorittaa harrastusmerkki.

Muita yleisiä ohjeita:

Vanhemmat auttavat lasta pukutiloissa ja suihkussa, uimaopettajat ovat altaalla vastassa.

Pienet lapset voivat käyttää sitä pukuhuonetta, jossa vanhempi/huoltaja on, vaikka nämä olisivat eri sukupuolta. Lapsen tulee kyetä toimimaan ryhmässä ja olemaan ilman vanhempaa uimakoulun ajan

Uimaopettaja/uinninvalvoja Johanna Lukkarinen lähettää ryhmiin päässeille sähköpostitse tarvittavat tiedot uimakouluista ja ohjeet uimahallissa toimimisesta.

Uimakoulun jälkeen ei voi jäädä uimaan.

Älä tule sairaana uimakouluun. Seuraathan ajantasaista koronatilannetta ja siihen liittyvää ohjeistusta. Tiedotamme ilmoittautuneita suoraan, mikäli koronatilanteen vuoksi uimakoulun järjestämiseen tulee muutoksia.

Ilmoittautumisen yhteydessä kysyttävät tiedot:

 • Vanhemman ja lapsen nimi, lapsen ikä
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Mahdolliset muut asiat, joita järjestäjien on hyvä tietää lapsesta ja hänen osallistumisestaan
Lapsi sukeltamassa uima-altaassa uimalasit päässään

Lisätietoja:

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute