Uutiset pääkuva

Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Vanhojen kaatopaikkojen ja automaalaamon ympäristöriskit selvitetään Liperissä

Vanhojen kaatopaikkojen ja automaalaamon ympäristöriskit selvitetään Liperissä

Nivan ja Piiloniemen vanhoilla kaatopaikoilla sekä Salosen vanhalla automaalaamolla tutkitaan maaperää ja pohjavettä elokuussa 2022.

Vanhojen Nivan ja Piiloniemen kaatopaikkojen sekä Salosen automaalaamon alueilta otetaan viikoilla 33–34 näytteitä maaperän ja pohjaveden laatua koskevia analyyseja varten. Näytteenotto tehdään kaivinkoneella ja pohjavesiputkien asennus kairakalustolla. Lähialueella voi tuolloin kuulua tästä aiheutuvaa ääntä.

Tutkimusten tarkoituksena on selvittää alueen maaperän ja pohjaveden tila sekä arvioida kohteen pilaantuneisuus ja puhdistustarve.

Historiatietojen mukaan Nivan vanha kaatopaikka on ollut toiminnassa vuosina 1962–1973. Piiloniemen vanhan kaatopaikan toiminta-aika ei ole tiedossa. Salosen vanha automaalaamo toimi usean vuosikymmenen ajan ennen paloa 2011. Kaatopaikkoja on aikanaan peitetty ainakin osittain, ja automaalaamon alueelta on poistettu näkyvät palojätteet.

Ympäristöriskien selvittämisestä ovat sopineet Liperin kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Oy. Selvitys valmistuu vuoden 2022 aikana.

Kartta, jossa näkyy vanhojen kaatopaikkojen ja automaalaamon sijainnit.
Kaivinkone kaivamassa maata.

Lisätietoja