Uutiset pääkuva

Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Vanhojen kaatopaikkojen ja automaalaamon ympäristöriskejä selvitettiin Liperissä

Vanhojen kaatopaikkojen ja automaalaamon ympäristöriskejä selvitettiin Liperissä

Selvityksen perusteella kiinteistöillä ei tarvita jatkotoimenpiteitä. Nivan osalta tehdään vielä lisäselvityksiä.

Liperissä tutkittiin vanhojen Nivan ja Piiloniemen kaatopaikkojen sekä Salosen vanhan automaalaamon maaperää ja pohjavettä syksyllä 2022. Tutkimushankkeet on toteutettu Liperin kunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä.

Selvitysten perusteella kiinteistöillä ei tarvita riskiarviointiin perustuvia jatkotoimenpiteitä. Nivan kaatopaikan osalta arviointia esitetään vielä tarkennettavaksi, jotta siihen liittyvät epävarmuudet voidaan selvittää. Historiatietojen mukaan Nivan vanha kaatopaikka on ollut toiminnassa vuosina 1962–1973 ja Piiloniemen vanhan kaatopaikan toiminta-aika ei ole tiedossa. Salosen vanha automaalaamo toimi usean vuosikymmenen ajan ennen paloa 2011. Kaatopaikkoja on aikanaan peitetty ainakin osittain. Automaalaamon alueelta on poistettu palojätteet.

Tutkimusten yhteydessä kohteissa todettiin haitta-ainepitoisuuksia maaperässä sekä Nivan vanhan kaatopaikan alueella myös pohjavedessä. Arvioinnin perusteella kohteissa ei kuitenkaan ole tarvetta puhdistukselle. Nivan vanhan kaatopaikan osalta tehdään ensin lisäselvityksiä, joiden jälkeen arvioidaan jatkotoimenpiteiden tarvetta.

Kohonneiden haitta-ainepitoisuuksien ei arvioida aiheuttavan rajoituksia alueiden nykyiselle käytölle. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maan kaivaminen ja sijoittaminen tulee tehdä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.

Ympäristöriskien selvittäminen on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, josta hanke rahoitettiin. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti FCG Oy.

Karttakuvassa Salosen vanha automaalaamo Ylämyllyllä, Piiloniemen kaatopaikka Viinijärvellä ja Nivan kaatopaikka hieman kirkonkylältä Ylämyllyn suuntaan.

Karttakuvassa Salosen vanha automaalaamo Ylämyllyllä, Piiloniemen kaatopaikka Viinijärvellä ja Nivan kaatopaikka hieman kirkonkylältä Ylämyllyn suuntaan.

Pihlajan lehtiä auringonpaisteessa.

Lisätietoja