Erityisopettajat ja hyvinvointipedagogi pääkuva

Navigaatiovalikko

Erityisopettajat ja hyvinvointipedagogi sisältö

Erityisopettajat ja hyvinvointipedagogit

Erityisopettajat ja hyvinvointipedagogit tukevat lapsen kehitystä ja oppimista.

Liperissä toimii varhaiskasvatuksen tukitiimi, johon kuuluu tukipalvelujen koordinaattori, erityisopettajia (veo) ja hyvinvointipedagogeja. Tukitiimin asiantuntemus on kaikkien lasten, perheiden ja kasvattajien saatavilla. Heidän tehtävänään on auttaa jokaista lasta osallistumaan ryhmän toimintaan, muokata toimintaympäristöä, edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä kasvattajien ja vanhempien kanssa. Tukitiimin ammattilaiset käyvät suunnitellusti yksiköissä ja perhepäivähoidossa.

Tästä voit tutustua Tuen Käsikirjaan.

Erityisopettajat osallistuvat lapsen tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden ja niiden toteuttamisen suunnitteluun ja arviointiin tarvittaessa. Erityisopettajan asiantuntemusta hyödynnetään henkilöstön ja huoltajien konsultoinnissa. Erityisopettajan antama tuki voi olla lapsikohtaista ja/tai ryhmässä toteutettavaa opetusta. Sitä voidaan toteuttaa samanaikaisopetuksena tai yhteisopettajuutena lapsen ryhmän opettajan kanssa.

Hyvinvointipedagogit toteuttavat ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä, edistävät lasten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä tukevat terveellisten elintapojen omaksumisessa. Motoristen taitojen tukeminen ja kehotunnekasvatus ovat olennainen osa hyvinvointipedagogien työtä. Hyvinvointipedagogit käyttävät työssään kulttuurihyvinvoinnin menetelmiä, joiden avulla tuetaan lasten sosioemotionaalista hyvinvointia ja autetaan solmimaan kaverisuhteita. Koko tukitiimi pyrkii vahvistamaan lasten itsetuntemusta positiivisen pedagogiikan kautta.

Tukitiimiläiset tapaavat tarvittaessa vanhempia ja osallistuvat lasten vasukeskusteluihin.

Tukitiimi kokoontuu säännöllisesti suunnittelemaan tuen toteuttamista ja arvioimaan toteutettua tukea yksiköittäin. Tukitiimiläisillä on laajasti eri alojen koulutusta ja osaamista. He suunnittelevat yhdessä yksittäiselle lapselle tai koko ryhmälle tukimuotoja. Työmenetelmät vaihtelevat kunkin tiimiläisen erityisosaamisen mukaan.

Tukipalvelujen koordinaattori vastaa kokonaisuudesta ja tukitiimin sijoittumisesta työkentälle. Tukitiimi tekee vahvaa yhteistyötä muiden lasten kanssa toimivien ammattilaisten kanssa.

Ertyisopettajat ja kasvatusohjaaja katso myös nämä

Yhteystiedot

Henkilökuva

Reetta Hynynen

Hyvinvointipedagogi
 050 596 6999
reetta.hynynen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Laura Ortju

Tukipalvelujen koordinaattori (vs.), hyvivointipedagogi
 050 436 9291
laura.ortju@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Hannele Solaranta

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
 050 525 2309
hannele.solaranta@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Henkilökuva

Elina Lehkonen

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
 050 407 1466
elina.lehkonen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Henkilökuva

Jeena Karttunen

taidekasvattaja
 050 313 4029
jeena.karttunen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Henkilökuva

Satu Korhonen

digiohjaaja
 050 473 4799
satu.korhonen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Henkilökuva

Laura Kähkönen

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, poissa 17.10.2022 alkaen
 040 714 0885
laura.kahkonen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

 

Sivu arviointi ja palaute