Erityisopettajat ja hyvinvointipedagogi pääkuva

Navigaatiovalikko

Murupolku

Erityisopettajat ja hyvinvointipedagogi sisältö

Erityisopettajat ja hyvinvointipedagogit

Erityisopettajat ja hyvinvointipedagogit tukevat lapsen kehitystä ja oppimista.

Liperissä toimii varhaiskasvatuksen tukitiimi, johon kuuluu varhaiskasvatuksen erityisopettajia (veo) ja hyvinvointipedagogeja. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja hyvinvointipedagogit ovat osa varhaiskasvatuspalveluita. Tukitiimin asiantuntemus on kaikkien lasten, perheiden ja henkilöstön saatavilla. Tukitiimin tehtävänä on auttaa jokaista lasta osallistumaan ryhmän toimintaan, rakentaa ja muokata toimintaympäristöä, edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä henkilöstön ja vanhempien kanssa. Koko tukitiimi pyrkii vahvistamaan lasten itsetuntemusta positiivisen pedagogiikan kautta. Tukitiimin ammattilaiset käyvät suunnitellusti yksiköissä ja perhepäivähoidossa.

Tukitiimi kokoontuu säännöllisesti suunnittelemaan tuen toteuttamista ja arvioimaan toteutettua tukea yksiköittäin. Tukitiimiläisillä on eri alojen koulutusta ja osaamista. Tarvittaessa he suunnittelevat yhdessä tukimuotoja yksittäisille lapsille tai koko ryhmälle. Työmenetelmät vaihtelevat kunkin tiimiläisen erityisosaamisen mukaan. Tukitiimi tekee vahvaa yhteistyötä muiden lasten kanssa toimivien ammattilaisten kanssa. Tukitiimiläiset tapaavat tarvittaessa vanhempia ja osallistuvat lasten vasukeskusteluihin.

Tästä voit tutustua Tuen Käsikirjaan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat osallistuvat yhteistyössä ryhmän henkilöstön kanssa lapsen tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin tarvittaessa.  Varhaiskasvatuksen erityisopettajan asiantuntemusta hyödynnetään henkilöstön ja huoltajien konsultoinnissa.  Erityisopettajan antama osa-aikainen erityisopetus voi toteutua lapsikohtaisena tai ryhmässä toteutettavana opetuksena. Tukea voidaan toteuttaa myös samanaikaisopetuksena tai yhteisopettajuutena lapsen oman ryhmän opettajan kanssa. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018.) Varhaiskasvatuksen erityisopettajiin voi olla yhteydessä kaikilla tuen tasoilla (yleinen – tehostettu – erityinen tuki). Tarvittaessa varhaiskasvatuksen erityisopettaja on mukana lasten palavereissa.

Hyvinvointipedagogit toteuttavat ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä, edistävät lasten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä tukevat terveellisten elintapojen omaksumisessa. Motoristen taitojen tukeminen ja kehotunnekasvatus ovat olennainen osa hyvinvointipedagogien työtä. Hyvinvointipedagogit käyttävät työssään kulttuurihyvinvoinnin menetelmiä, joiden avulla tuetaan lasten sosioemotionaalista hyvinvointia ja autetaan solmimaan kaverisuhteita. 

Sisältöjulkaisija

Hannele Solaranta

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
 050 525 2309
hannele.solaranta@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Henkilökuva

Wilma Liimatta

varhaiskasvatuksen erityisopettaja
 050 306 9579
wilma.liimatta@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Henkilökuva

Leena Herttuainen

varhaiskasvatuksen erityisopettaja
 050 436 9291
leena.herttuainen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Henkilökuva

Reija Turunen

varhaiskasvatuksen erityisopettaja
 050 328 1141
reija.turunen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

Henkilökuva

Reetta Hynynen

Hyvinvointipedagogi
 050 596 6999
reetta.hynynen@edu.liperi.fi
Keskustie 3, 83100 Liperi

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute