Navigaatiovalikko

Kuulutukset ja ilmoitukset

angle-left Ympäristölupahakemus Ecolan Oy

Ecolan Oy on toimittanut Liperin kuntaan hakemuksen, joka koskee toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan muuttamista.

Ecolan Oy:llä on Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen vuonna 2007 myöntämä ympäristölupa. Uutta lupaa haetaan, koska laitoksen kapasiteetti pienenee. Samalla ympäristölupaviranomainen vaihtuu valtion lupaviranomaisesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseksi.

Ecolan Oy ottaa vastaan, käsittelee ja varastoi tuhkajätettä ja valmistaa siitä metsälannoitteita ja CE-merkittyä kiviainesta maanrakennukseen. Tuotantolaitos sijaitsee Ahonkylässä osoitteessa Suvisrannantie 31.

Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 7.3.-5.4.2019 Liperin kunnan elinympäristöpalveluissa osoitteessa Varolantie 3, 83100 LIPERI.

Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena ja osoitettava Liperin kunnan elinympäristölautakunnan lupajaokselle 5.4.2019 mennessä osoitteella Varolantie 3, 83100 LIPERI.

 

Lisätietoja: valvontainsinööri, p. 0400 428 653

ELINYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA / LUPAJAOS