Uutiset pääkuva

Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Varhaiskasvatuksen kartoituksen tulokset julki

Varhaiskasvatuksen kartoituksen tulokset julki

Syksyllä 2018 aloitettu Liperin varhaiskasvatuksen tilannekuva on valmistunut ja tulokset käyty läpi sisäisesti 25.10.2018 järjestetyssä tilaisuudessa. Kartoituksen toteutti joensuulainen Työluotsi Oy.

Syksyn aikana Työluotsi mahdollisti varhaiskasvatuksen tilannetta koskevaa keskustelua henkilöstön ja vanhempien keskuudessa. Kunta järjesti koko henkilöstölle päivän mittaisen työpajan, johon osallistui 75 henkilöä. Seitsemässä Liperin päiväkodissa pidettiin vanhempainiltoja, minkä lisäksi vanhempia on kuultu myös muuten. Vanhempainiltoihin osallistui 126 vanhempaa. Liperin varhaiskasvatuksen asiakkaana on yhteensä 530 perhettä.

Kartoituksen loppuraportti koostuu sekä henkilöstötilaisuudessa että vanhempainilloissa käydyistä keskusteluista.

Vanhemmat ja henkilökunta toivovat lisää läsnäoloa ja resursseja

Raportista käy ilmi henkilökunnan toivovan jatkossa enemmän esimiesten läsnäoloa päiväkodeissa. Molemmat odottavat myös kunnan panostavan lisää resursseja ryhmissä toimivien aikuisten määrään tai vastaavasti ryhmäkokojen pienentämiseen. Vanhemmille huolta aiheutti myös henkilöstön vaihtuvuus.

Henkilöstötilaisuudessa kiinnitettiin huomiota työyhteisöjen toimivuuteen. Esimiesten läsnäolon lisäksi ongelmia koettiin tiedonkulussa. Tilaisuudessa pohdittiin myös jokaisen työntekijän omaa vastuuta työyhteisössä toimimisessa.

Muutoksia on tehty heti vanhempainiltojen jälkeen

Vanhempainiltojen jälkeen varhaiskasvatuksessa on kiinnitetty huomiota asioihin, joissa vanhemmat ovat kokeneet olleen ongelmia. Työluotsin Tomi Tuomasjukan mukaan vanhemmat näkevät varhaiskasvatuksessa paljon hyvää. Tärkein asia on, että lapset viihtyvät ja toiminta on monipuolista. Hän toteaa myös, että keskusteluissa on noussut esille todellisia haasteita joita on tärkeä käsitellä ja kehittää.

Tilannekuvan perusteella Liperin kunnanhallitus pyytää hyvinvointilautakunnalta seuraavaan kokoukseen ehdotusta toimipaikkakohtaisista toimenpiteistä. Seuraava hyvinvointilautakunnan kokous pidetään 22.11.


Lisätietoja