Uutiset pääkuva

Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Varautuminen korona-pandemian leviämisen ehkäisyyn lukuvuoden alkaessa

Varautuminen korona-pandemian leviämisen ehkäisyyn lukuvuoden alkaessa

Olemme koostaneet linjauksia koronaan varautumisesta lukuvuoden 2020–2021 alkaessa. Tässä vaiheessa korostuvat ennaltaehkäisevät toimet, joilla pystymme minimoimaan riskiä infektion leviämisestä. Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei saa tulla oireisena.

Koulutyö aloitetaan torstaina 13. elokuuta ja opetus järjestetään normaalisti lähiopetuksena huomioiden viranomaisohjeet.

Korona-tilannetta seurataan päivittäin ja varaudumme myös tilanteen pahenemiseen ja poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Tässä vaiheessa korostuvat ennaltaehkäisevät toimet, joilla pystymme minimoimaan riskiä infektion leviämisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos ovat antaneet yhteisen suosituksen 4. elokuuta 2020.

Seuraavassa yhteisiä toimintatapoja ja ohjeita:

1. Kouluun ei tulla oireisena

 • Kouluun ei pidä tulla, jos on sairastumiseen viittavia oireita, joita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.
 • Oireisten tulee hakeutua koronavirustestiin.
 • Koronatestin tulosta odotetaan kotona.
 • Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi kouluun palata, vaikka oireet eivät kokonaan olisi väistyneet. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin.
 • Jos oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.

2. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja.

 • Kädet pestään tai käytetään käsidesiä
 • kouluun tullessa ja koulusta lähtiessä,
 • ennen ruokailua ja ruokailun jälkeen,
 • aina ulkoa sisältä tultaessa,
 • kertakäyttönenäliinaan tai kyynärtaipeeseen aivastamisen tai yskimisen jälkeen sekä kun kädet ovat likaiset.

3. Poissaololuvat anotaan normaalin käytännön mukaan Wilmassa. Opettaja myöntää poissaolon 1–3 päivää ja rehtori neljä päivää tai enemmän. Lääkärintodistusta ei vaadita.

4. Riskiryhmään kuuluvat

 • Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus osallistua lähiopetukseen.
 • Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat vain ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille.
 • Mikäli lapsella ei ole ollut rajoituksia lähiopetukseen suhteen influenssa tai RSV-kaudella, ei ole syytä jäädä pois koulusta myöskään koronavirusepidemian aikana.

5. Oppimisen tuki sekä oppilashuollon palvelut järjestetään normaalin lainsäädännön mukaisesti.

 • Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle voi mennä vain ennakkoilmoituksella.
 • Avointa kouluterveydenhoitajan vastaanottoa ei järjestetä.
 • Siun sote on Wilman kautta antanut lisää ohjeistusta.

6. Pyrimme tässä vaiheessa välttämään koulun ulkopuolisten henkilöiden oleskelua kouluaikana koulun alueella. Poikkeuksena ovat välttämättömiä työtehtäviä hoitavat sekä opetusharjoittelijat. Iltakäyttäjät voivat käyttää koulun tiloja normaalisti koulupäivän jälkeen.

7. Kouluruokailu järjestetään koulujen tilojen sallimissa rajoissa. Eri kouluilla ruokailun toteuttaminen on suunniteltu yhteistyössä koulun ja ruokalahenkilökunnan kanssa. Kouluilla voi olla omia tarkennuksia ruokailun aikataulutukseen, tilankäyttöön, porrastukseen ja valvontaan.

8. Sairastuminen kesken koulupäivän

 • Kouluilla varaudutaan koulupäivän aikaisiin mahdollisiin sairaustapauksiin annettujen ohjeiden mukaisesti (OPH+THL).
 • Sairastunut oppilas odottaa valvotusti hakemista kotiin erillisessä tilassa. Oppilas sekä valvoja käyttävät tuolloin maskia.
 • Jos koulussa todetaan koronavirustartunta, tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Tilanteessa selvitetään myös, onko tapahtunut altistumista. Altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin yleensä 14 vuorokaudeksi.

9. Siivous ja tavarat

 • Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu.
 • Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien, soittimien tai askartelutarvikkeiden käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan säännöllisesti, mieluiten aina käyttäjien välillä. Näiden tarvikkeiden puhdistamisesta vastaa sovitusti koulun henkilökunta, sopivat puhdistustarvikkeet on hankittu keskitetysti siivoustyönjohtajan kautta.
 • Siivous suoritetaan työterveyslaitoksen ohjeiden mukaisesti ja kosketuspintojen puhdistusta on tehostettu.

10. Väljyys ja turvavälit

 • Koulussa huomioidaan turvavälit ja riittävä väljyys tilojen sallimissa rajoissa.
 • Turvaväleistä ja fyysisten kontaktien välttämisestä muistutetaan oppilaita.
 • Välitunnit vietetään ulkona normaaleilla välituntialueilla. Jos koronatilanne pahenee, on mahdollisuus lisätä välituntiaikojen porrastusta ja piha-alueen jakamista.

11. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulisi välttää

 • Koulussa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa
 • Opetusryhmät toimivat lukujärjestyksen mukaisissa ryhmissä. Opetusryhmä voi vaihtua tai yhdistyä suunnitellusti esim. valinnaisissa oppiaineissa tai alkuluokkatoiminnassa, mikäli sitä ei voida muuten toteuttaa.
 • Ruokailu järjestetään mahdollisuuksien mukaan oman luokan tai ryhmän kanssa, ruokasalia voi kuitenkin käyttää.
 • Isoja yhteistilaisuuksia sisätiloissa ei järjestetä, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida.

12. Koulukuljetukset

 • Järjestetään normaalien käytänteiden ja aikataulujen mukaisesti.
 • Hygieniaohjeistukset huomioidaan mm. autojen puhdistamisessa.
 • Suositellaan edelleen istumista saman luokan oppilaan tai sisaruksen vieressä.
 • Lisäautojen/reittien järjestäminen tai reittien porrastaminen on hyvin haasteellista. Jos valtakunnallisesti tulee uutta ohjetta koulukuljetuksien järjestämisestä nykyistä väljemmin, tulemme selvittämään opetuksen järjestämistä etä- ja lähiopetusta vuorottelemalla.

13. Yhteistyö kotien kanssa

 • Hyvä ja avoin yhteistyö huoltajien kanssa on äärimmäisen tärkeää.
 • Koulu huolehtii rehtorin johdolla riittävästä tiedotuksesta lukuvuoden aikana.
 • Ylimääräisiä vierailuja kouluilla tulee välttää. Vierailuista ja palavereista on sovittava etukäteen.
 • Etäpalaverit ovat edelleen suositeltavia.
 • Lähivanhempainilloissa huomioidaan riittävä väljyys, toteutus pienimuotoisena oman luokan vanhempien kesken.

14. Iltapäivätoiminta

 • Järjestetään normaalien käytänteiden ja toimintasuunnitelman mukaisesti.
 • Hygieniaohjeistukset huomioidaan sekä oph:n ohjeet ip-toiminnan järjestämiseen pandemiatilanne huomioiden.
 • Toimintaan osallistumisen aikojen ilmoittaminen seuraavalle viikolla viimeistään tiistaina ehdottoman tärkeää.

15. Koulujen oma kerhotoiminta

 • Järjestetään normaalien käytänteiden ja käytössä olevan erityisavustuksen käyttöehtojen mukaisesti.
 • Hygieniaohjeistukset huomioidaan toiminnassa.
 • Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista, josta oppilaan huoltaja päättää.
 • Kerhotoiminnan jälkeen ei järjestetä kuljetusta, vaan huoltaja vastaa asiasta.

16. Matkustaminen

 • Jos oppilas on ollut Suomen hallituksen määrittelemissä riskimaissa, huoltajien tulee sopia koulun henkilökunnan kanssa lapsen koulukäynnin järjestämisestä 14 vuorokauden karanteeniaikana.
 • Työntekijöiden ja huoltajien toivotaan huomioivan lomamatkojen suunnittelussa Suomen hallituksen määrittelemät riskimaat ja niihin matkustamisen seurauksena aiheutuvat toimet.

17. Lisätukea koulunkäyntiin

 • Koronakevät on saattanut aiheuttaa tai lisätä koulunkäynnin ja oppimisen haasteita.
 • Kodin, koulun ja oppilashuoltohenkilökunnan on tärkeää yhdessä tunnistaa nuo haasteet ja auttaa ja tukea lasta ja nuorta tarvittavalla tavalla.
 • Kouluilla kartoitetaan kevään poikkeusolojen seurauksena aiheutuneet lisätuen tarpeet ja kohdennetaan tukea näiden oppimisen pulmien korjaamiseen/kompensoimiseen.
 • Tukiopetusresurssia on käytössä ja sitä on alettava käyttää heti lukuvuoden alkaessa.
 • Liperin kunta on saanut erityisavustusta, joka käytetään tukitoimien järjestämiseen lukuvuoden 2020–2021 aikana. Erityisavustuksen käyttö saadaan käyntiin syyskuun alkuun mennessä ja sen käytöstä päättää hyvinvointilautakunta.
 • Hyvinvointipedagogi on jatkossakin tavoitettavissa kunnan verkkosivuilla perusopetuksen sivun chatissa arkisin. Ilmoitamme aikataulusta verkkosivuilla ja Wilmassa.

18. Opetuksen järjestäminen, jos koronatilanne pahenee

 • Määräaikainen lainsäädäntö mahdollistaa tarvittaessa siirtymisen etä- ja lähiopetuksen vuorotteluun tai kokonaan etäopetukseen paikallinen / alueellinen pandemiatilanne huomioiden. Päätöksenteossa on mukana aina terveysviranomaiset.
 • Lukuvuosisuunnitelman liitteeksi laaditaan suunnitelma varautumisesta etäopetukseen siirtymisestä / etä- ja lähiopetuksen vuorotteluun siirtymisestä sekä etäopetuksen käytänteistä.
 • Mahdollinen siirtyminen etäopetukseen tulee koskemaan vain vuosiluokkien 4–9 oppilaita perusopetuksessa. Vuosiluokkien 1–3, erityisen tuen piiriin kuuluvat tai pidennetyn oppivelvollisuuden ja valmistavan opetuksen oppilaat osallistuvat kontaktiopetukseen joka tapauksessa.

Korona-pandemiatilanteeseen liittyvät ohjeistukset päivittyvät tilanteen mukaisesti. Valtioneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallitus, aluehallintovirastot sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivittävät ohjeistuksiaan tarvittaessa ja linjauksiin saattaa tulla muutoksia lukuvuoden aikana.

Liperissä seurataan tarkasti yleisiä ohjeistuksia sekä velvoitteita opetuksen järjestämiseen liittyen ja toimintalinjauksia ohjeistetaan tarvittaessa uudelleen.

Varautuminen koronaepidemiaan vaikuttaa kaikkeen toimintaamme. Koulun on tärkeä toimija turvallisena oppimisen ja kasvamisen paikkana. Pyrimme samalla toimimaan kouluissa niin normaalisti kuin se epidemia-aikana on mahdollista.

Kun sitoudumme noudattamaan ohjeita yhdessä, voimme onnistua näissä talkoissa hyvin!

Nuoria istumassa kannettavien tietokoneiden kanssa, kuvaan rajattu jalat