Uutiset pääkuva

Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Varausilmoitus Salokylän alueella

Varausilmoitus Salokylän alueella

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt 7. helmikuuta Karelian Diamond Resources Public Limited Company -yhtiön varausilmoituksen, joka antaa varaajalle luvan tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä.

7. helmikuuta nähtäville tullut Karelian Diamond Resources Public Limited Company -yhtiön varausilmoitus on herättänyt keskustelua ja kysymyksiä. Tässä vaiheessa Liperin kunnalla on asiasta saman verran tietoa kuin mitä lupakuulutuksessa on ollut. Pyrimme avaamaan tilannetta tällä hetkellä (7.3.2019).

Mitä varausilmoitus ja malminetsintälupa siis tarkoittavat ja mihin ne oikeuttavat? Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), joka on malminetsintälupien myöntäjä, avaa tätä seuraavasti:

”Varaus antaa yksinomaan etuoikeuden malminetsintälupaan. Varaajan tulee ottaa huomioon kaivoslain säännökset etsintätyön suorittamisessa (kaivoslaki 7 §, ks. myös 3 §). Jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, mikäli toimenpiteestä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä (etsintätyö). Varaus ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen. Varaus ei rajoita maanomistajan oikeuksia eikä mahdollisia muita maankäytöntarpeita ja suunnitelmia.”

Lisätietoja malminetsintäluvasta löytyy koostettuna Tukesin sivuilta.

Varaaja eli tässä tapauksessa kyseinen yhtiö voi siis ottaa alueella näytteitä ja tehdä mittauksia, mutta lupa ei anna oikeutta varsinaiseen malminetsintään tai kaivos- tai louhintatöihin.

Kaivoslain nojalla päätökseen on mahdollista hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudesta 30 päivää päätöksen antamisen jälkeen, eli tässä tapauksessa aikaa on 9. maaliskuuta 2019 saakka. Tukesin mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Kunta ei tässä asiassa voi vaikuttaa päätökseen, mutta kunnan tehtävä on tiedottaa asiasta.

Varauspäätös on nähtävillä myös kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla 9. maaliskuuta saakka.

Varauspäätökseen liittyen lisätietoja antaa Tukes: kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 505 2166.

Tiedotamme jatkossa aiheesta sitä mukaa, kun saamme virallisia tietoja.

 

Päivitys: uutinen julkaistu uudelleen korjatulla termistöllä ja otsikolla 7.3.2019 klo 14:20.

Puinen puheenjohtajan nuija puisella pöydällä.

Lisätietoja: