Uutiset pääkuva

Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Tummuuko Juojärvi? Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ja KAIPO-verkkohanke selvittävät Juojärven veden tilaa

Tummuuko Juojärvi? Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ja KAIPO-verkkohanke selvittävät Juojärven veden tilaa

Maakuntarajat ylittävän järven tilaa selvitetään kyselyllä.

Juojärven tummuneet lahdet ovat nousseet esille alueen vesistötoimijoiden keskusteluissa ja yhä useampi paikallinen on ilmaissut huolensa järven tilasta. Myös vesienhoidon toteutuksessa on tunnistettu, että Juojärven erinomaisen ekologisen tilan säilyttäminen on uhattuna ilman toimenpiteitä.

Maakuntarajat ylittävän järven tilan selvittämiseksi Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ja KAIPO-verkkohanke kartoittavat yhteistyössä ELY-keskusten kanssa Juojärven asukkaiden ja käyttäjien kokemuksia. Juojärven reitin valuma-alue sijaitsee osittain myös Liperin kunnan alueella.

”Juojärven alueella hallinnollisten rajojen ei pidä rajoittaa toimintaa. Koko valuma-alue on niin laaja, että sen tietojen kokoaminen vaatii paljon työtä. Jotta tähän kattavaan työhön kannattaa ryhtyä, meillä pitää olla tiedossa järven osalta havaitut ongelmat. Sen vuoksi lähdemme liikkeelle kyselyllä”, kertoo Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Jukka Koski-Vähälä.

Kysely toteutetaan syyskuun aikana sähköisesti, ja sen jakeluun Juojärven käyttäjille ja asukkaille osallistuvat monet paikalliset toimijat kunnista kyläyhdistyksiin. Kyselyn tulosten pohjalta järjestetään yleisötilaisuus, jossa keskustellaan ilmi tulleista havainnoista ja mahdollisuuksista järven tilan tarkempaan arviointiin ja mahdollisiin kunnostustoimiin.

”Juojärven säilyminen kirkkaana edellyttää meidän kaikkien yhteistyötä laajalla rintamalla”, sanoo KAIPO-hankkeesta, maisema- ja ympäristöasiantuntija Päivi Jokinen MKN maisemapalveluista ProAgrialta.

Kaikkia Juojärven alueen asukkaita ja vesistön käyttäjiä pyydetään osallistumaan kyselyyn, joka tarjoaa selvitykseen arvokasta tietoa ja havaintoja järvestä. Kysely on avoin syyskuun ajan.

Vastaa kyselyyn täällä!

Tietoa Juojärven reittivesistöstä.

Keltaisia luonnonvaraisia kukkia.

Lisätietoja