Uutiset pääkuva

Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Liikkumisohjelmaa ja liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelmaa työstetään kuntalaisten toiveita kuunnellen

Liikkumisohjelmaa ja liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelmaa työstetään kuntalaisten toiveita kuunnellen

Esiin nousseita teemoja ovat muun muassa luonto- ja lähiliikunnan olosuhteet, matalan kynnyksen harrastusmahdollisuudet sekä yhteistyö ja osallistaminen.

Liperin kunnassa on tekeillä liikkumisohjelma ja liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelma, joiden taustaksi on kerätty kuntalaisten ja kunnan toimijoiden toiveita kyselyiden, työpajojen ja kuulemisten kautta.

Liperissä on toteutettu asukaskysely, koululaiskysely ja yhdistystoimijoiden työpaja sekä ikäihmisten neuvoston, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston kuulemiset. Esiin nousseita teemoja ovat muun muassa luonto- ja lähiliikunnan olosuhteet, matalan kynnyksen harrastusmahdollisuudet sekä yhteistyö ja osallistaminen. Liikuntamahdollisuuksia olisi tarpeen edistää siten, että liikunta olisi liperiläisille luonnollinen valinta ja jokaiselle löytyisi oma luonteva tapa pitää itsestään huolta liikkuen.

Lokakuun alussa järjestetyssä työpajassa työstettiin tavoitteita ja toimenpiteitä yhdessä ohjausryhmän, yhdistysten ja muiden tahojen kanssa. Tarkoituksena on, että uusi liikkumisohjelma ja liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelma ovat valmiita hyödynnettäväksi vuoden 2023 alusta alkaen.

Liikkumisohjelman ja kehittämissuunnitelman toteutuksesta vastaa WSP Finland Oy yhteistyössä Liperin kunnan ohjausryhmän kanssa.

Liikkumisohjelman tarkoituksena on linjata lähivuosien painopisteitä sekä lisätä kuntalaisten liikkumista, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä. Liikkumisohjelmalla edistetään ja koordinoidaan liikkumista kokonaisvaltaisesti. Liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan kunnan sisä- ja ulkoliikuntatilojen ylläpitoa, kehittämistä ja rakentamista seuraaville vuosille. Kehittämissuunnitelma on apuna, kun kunnassa päätetään vuosittaisista investoinneista ja muista toimenpiteistä.

Ohjaaja ja ikäihmisiä senioripuiston tasapainoiluvälineissä.

Lisätietoa