Uutiset pääkuva

Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Jätemaksuihin muutoksia, kompostoinnista tehtävä ilmoitus

Jätemaksuihin muutoksia, kompostoinnista tehtävä ilmoitus

Biojätteen kompostoinnista on jatkossa ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle.

Kunnallisen jäte- ja kiertotalousyhtiö Puhas Oy:n jätemaksut nousevat vuoden 2023 alusta alkaen. Korotukset johtuvat jätekuljetusten kustannustason noususta, indeksikorotuksista, vuonna 2021 uudistuneen jätelain vaatimuksista sekä yhtiön panostuksista uusiin palveluihin.

Joensuun alueellinen jätelautakunta vahvisti jätetaksan vuodelle 2023 kokouksessaan torstaina 15.12.2022. Jätemaksut nousevat Puhaksen toimialueella eli Liperissä, Joensuussa, Kontiolahdella, Ilomantsissa sekä Polvijärvellä.

Kuntalaisen asuinkiinteistön jätemaksu koostuu vuosittaisesta perusmaksusta ja jäteastian tyhjennysmaksusta tai aluekeräysmaksusta. Perusmaksu jakaantuu perus-, kunta- ja jätelautakuntaosaan sovituin osuuksin.

Perusmaksuun tulee ensi vuodeksi 21–26 prosentin eli käytännössä 3–7 euron korotuksia. Perusmaksun korotukset johtuvat suurimmaksi osaksi uudesta vaarallisten jätteiden sopimuksesta, Kontiosuon itsepalveluaseman rakentamisesta, lakisääteisen poistotekstiilikeräyksen käynnistämisestä sekä kunnallisen lietekeräyksen valmistelun aloittamisesta.

Jäteastioiden tyhjennysmaksuihin tulee korotuksia 10–14 prosenttia. Korotukset johtuvat yleisestä kuljetus- ja konetöiden kallistumisesta, mihin syynä ovat Ukrainan sodan aiheuttama energiapula ja inflaatio eli yleinen hintojen nousu. Toisaalta esimerkiksi aluekeräysmaksuihin ja puutarhajätteen vastaanottohintoihin ei tule korotuksia.

Kompostoinnista ilmoitettava Puhakselle

Joensuun alueellinen jätelautakunta hyväksyi 15.12.2022 uudistetut jätehuoltomääräykset, jotka tulevat voimaan 1.1.2023 lautakunnan toiminta-alueella eli Liperissä, Ilomantsissa, Joensuussa, Kontiolahdella ja Polvijärvellä.

Muutoksia tulee muun muassa biojätteiden erilliskeräykseen ja kompostointi-ilmoitukseen. Biojätteiden erilliskeräysvelvoite laajenee heinäkuussa 2024 koskemaan kaikkia kiinteistöjä yli 10 000 asukkaan taajamassa. Velvoite koskee Joensuun keskustaajamaa, johon kuuluvat muun muassa Ylämylly ja Jyrinkylä.

Jätelain uudistuksen myötä keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on ilmoitettava kunnalliselle jäteyhtiölle kahden kuukauden sisällä biojätteen kompostoinnin aloittamisesta. Käytännössä ilmoitus tehdään Liperin alueella Puhakselle. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa.

Jätelautakunnan päätökseen voi tutustua kokouspöytäkirjassa.

Muokattu 2.1.2023: lisätty tietoa biojätteen kompostoinnista.

Parvi joutsenia lennossa.

Lisätietoa